Huurpeil 2018-2

Downloaden
pdf (2.06 MB)

Achtergronden & interviews

Interview Thijs van Mierlo

In Huurpeil 2 een groot interview met de directeur van het LSA, landelijk netwerk voor innovatieve bewonersinitiatieven. Hij bepleit het belang van sterke gemeenschappen, vooral in kwetsbare wijken.

Koopkrachtonderzoek

Het NIBUD deed in opdracht van de Woonbond onderzoek naar de verschillen in koopkracht(ontwikkeling) tussen huurders en woningbezitters.

Rondetafelgesprek

Een gesprek tussen vier deskundigen over de toenemende overlast in wijken, als gevolg van het langer zelfstandig wonen van personen met verward gedrag.

Huurbeleid 2018

Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat de helft van de corporaties nog ‘gluurverhogingen’ vraagt. Tegelijk zijn de huurverhogingen van bijna alle corporaties dit jaar lager dan maximaal is toegestaan.

Destion 100 jaar

Ter ere van haar eeuwfeest trakteert woningcorporatie Destion haar huurders op een huurverlaging.

Noodgreep Vestia

Zorgenkindje Vestia zit nog steeds financieel in de problemen. Wat zijn de mogelijkheden om daar uit te komen?

Dossier visitatie van woningcorporaties

Alle woningcorporaties krijgen eens in de vier jaar een bezoek van de visitatiecommissie. Die beoordeelt de prestaties en spreekt met belanghebbenden zoals huurdersorganisaties. In dit Huurpeildossier van acht pagina’s bespreken we alle ins en outs van het visteren.

Servicekatern

Achterin Huurpeil vindt u zoals gewoonlijk zeven pagina's met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten.

Vaste rubrieken

Vaste rubrieken zijn In de peiling (overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), Feit of fabel? (Wordt de corporatiesector zwaar gesubsidieerd?), de Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over de vrijheid van verhuurders om te verhuren aan wie ze willen, en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (juridische rubriek, onder meer over woningruil), Leesvoer (overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer aanvragen?

Nieuwsgierig geworden? Bestel een proefnummer van Huurpeil of neem een abonnement.

Huurdersorganisaties

Als u lid bent van de Woonbond, krijgt u Huurpeil 4x per jaar in de bus. 

Professionals

Geen huurdersorganisatie, toch Huurpeil lezen? Neem een abonnement. 

Meer informatie

Adverteren?

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen