Knelpunten financiering huurdersorganisaties

Downloaden
pdf (1.45 MB)

Inventarisatie van de Woonbond over knelpunten die huurdersorganisaties ondervinden in de financiering van activiteiten door woningcorporaties.

Eind november 2014 opende de Woonbond een spoedmeldpunt om knelpunten in de financiering van huurdersorganisaties in kaart te krijgen. Dit ter voorbereiding op een Kamerdebat over de financiering van huurdersorganisaties, naar aanleiding van de parlementaire enquête woningcorporaties. In een paar dagen tijd stroomden de meldingen binnen. Volgens de Overlegwet moeten corporaties de onkosten vergoeden die redelijkerwijs samenhangen met de taken van een huurdersorganisatie. Uit tientallen meldingen blijkt dat noodzakelijke kosten vaak niet worden vergoed, en dat de onkostenvergoeding ingezet wordt als dwangmiddel. De Woonbond concludeert dat er meer middelen nodig zijn om huurdersorganisaties verder te laten professionaliseren. Op dit moment hebben zij onvoldoende budget om trainingen te volgen of deskundig advies in te winnen.

Webwinkel

Brochures over de rechten van huurders(organisaties).

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen