Ledenraadpleging meerjarenbeleid

Downloaden
pdf (232.22 KB)

Uitkomsten van de ledenraadpleging die de Woonbond in najaar 2015 hield over beleid en dienstverlening van de Woonbond.

Door de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties meer te zeggen gekregen over het beleid van hun verhuurder, en hebben ze een volwaardige positie in het lokaal overleg over het huurbeleid met gemeenten en corporaties. Wat betekent dat voor de ondersteuning die huurdersorganisaties nodig hebben van de Woonbond? De commerciële huursector wordt steeds groter. Hoe kan de Woonbond hier het beste mee omgaan? En wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor individuele huurders en woningzoekenden de komende jaren? De uitkomst van deze ledenraadpleging is medebepalend voor het Meerjarenbeleidsplan van de Woonbond.

Webwinkel

Brochures over de rechten van huurders(organisaties).

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen