Modelbrief bezwaar WOZ-waarde

Downloaden
msword (55.5 KB)

Huurders krijgen in de eerste acht weken van het kalenderjaar een WOZ-beschikking toegestuurd. De maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel is sinds 1 oktober 2015 deels afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Het gaat om het puntenstelsel voor zelfstandige sociale huurwoningen. Een te hoge WOZ-waarde heeft dus invloed op de maximaal toegestane huurprijs. Huurders kunnen met behulp van deze voorbeeldbrief bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. 

Webwinkel

Brochures over de rechten van huurders(organisaties).

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen