Statuten Huurdersvereniging

Downloaden
msword (76 KB)

​Door de Woonbond ontwikkelde voorbeeld-statuten voor een zelfstandige huurdersvereniging in de corporatiesector of de commerciële huursector.

Dit voorbeeld kan gebruikt worden door huurders die de belangen van huurders van een bepaalde verhuurder of in een bepaalde regio willen behartigen en die kiezen voor een vereniging als rechtspersoon. Het voorbeeld omschrijft:

 • het doel van de vereniging
 • hoe de vereniging dit doel wil bereiken,
 • de organen van de vereniging
 • de geldmiddelen van de vereniging
 • wie de leden van de vereniging kunnen zijn,
 • wat het lidmaatschap betekent en hoe het kan worden beëindigd
 • hoe het bestuur wordt aangewezen en ontbonden
 • wat de bevoegdheden en taken van het bestuur zijn
 • hoe de besluitvorming gaat
 • wat de rol is van een bewonerscommissie
 • algemene vergaderingen
 • de jaarstukken en begroting
 • commissies en werkgroepen
 • statutenwijziging
 • ontbinding van de vereniging.

U vindt deze voorbeeld-statuten ook in de brochure 'Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?

Speciaal voor leden

Deze publicatie is alleen toegankelijk voor persoonlijke leden en (bestuursleden van) lidorganisaties. Om te kunnen downloaden moet u lid zijn van de Woonbond.

Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?

Publicatie voor huurders die zich op complex- of wijkniveau willen organiseren

 

Niet-leden prijs: €21,90
Ledenprijs: €14,90

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen