Hoger beroep Belastingdienst

Gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Foto door Guilhem Vellut, Amsterdam, Nederland 

Op 26 april 2018 bepaalde de rechter in Den Haag dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg.  Tegen die uitspraak ging de Belastingdienst in beroep. Dat beroep werd op 8 april 2019 behandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer er uitspraak wordt gedaan.

De bestuursrechter in Den Haag oordeelde dat de Belastingdienst de schade van een huurder moet vergoeden.  In 2013, 2014 en 2015 kreeg deze huurder een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kon omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder aan de verhuurder verstrekte. Maar in de jaren 2013, 2014 en 2015 mocht deze gegevensverstrekking wettelijk niet. Dat had de Raad van State in 2016 al vastgesteld.   Met verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State oordeelde de Haagse bestuursrechter dat de Belastingdienst de schade moet vergoeden.

Tijdens hoger beroep geen schadevergoeding

Na het vonnis van de Haagse bestuursrechter ging de Belastingdienst  in hoger beroep  bij de Raad van State. De behandeling van dit hoger beroep kan lang duren. In de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadevergoeding.  

Ook huurder in hoger beroep

Als een partij die een rechtszaak verloren heeft in hoger beroep gaat kan de partij die gewonnen heeft  ook weer in hoger beroep gaan. De huurder (die bij dit proces ondersteund wordt door de Woonbond) heeft dit inderdaad gedaan. Daarbij bracht de huurder het volgende naar voren:

  • Ik heb mij terecht verzet tegen het verstrekken van inkomensgegevens.
  • De Belastingdienst mag niet weigeren om mijn schade te vergoeden. Die weigering is een onrechtmatig besluit.
  • Ik wil dat de rechter alsnog juist berekent welke schade ik heb geleden tussen 1 juli 2013 en 1 april 2016. Want bij de berekening van die schade is een rekenfout gemaakt.

Hoe lang duurt dit hoger beroep?

De zitting (inhoudelijke behandeling) van het hoger beroep was op 8 april 2019. Daarna kan het nog een hele tijd duren voor er uitspraak wordt gedaan. De uitspraak is mogelijk op 23 september 2019.

Hoe zit het met die rekenfout?

In het vonnis van 26 april 2018 heeft de rechter vastgesteld welke schade de huurder heeft geleden tussen 1 juli 2013 en 1 april 2016. Daarbij zijn wél huurverhogingspercentages gecorrigeerd, maar die gecorrigeerde percentages zijn vervolgens berekend over een te hoge huurprijs. Toelichting op de rekenfout.

Heeft het wel zin om zelf ook schadevergoeding te vragen?

Ja, dat heeft zin. Maar vanwege het hoger beroep kan het nog lang duren voordat het tot uitkering van een schadevergoeding komt.

Wat gebeurt er als ik om schadevergoeding vraag?

Als u de Belastingdienst met onze modelbrief om een schadevergoeding verzoekt krijgt u een standaardbrief met afwijzing. Daar staat dan in dat de Belastingdienst eerst het hoger beroep wil afwachten.

huurder versus belastingdienst

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen