Huurder eist huurprijscorrectie

Huurverlaging

Verlaag mijn huurprijs naar de huurprijs die ik gehad zou hebben als er geen extra huurverhogingen waren geweest. Dat eist een huurder in een rechtszaak tegen een verhuurder, woningcorporatie De Key. De rechtszaak startte in september 2016. Eind 2018 wordt uitspraak verwacht.

Van 2013 tot en met 2016 kreeg de huurder jaarlijks een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kon omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder aan de verhuurder had verstrekt.  En omdat de verhuurder deze gegevens daadwerkelijk gebruikte voor het opleggen van extra huurverhogingen. 

Gegevensverstrekking mocht niet

Twee partijen hebben onrechtmatig gehandeld,  voert de huurder in deze rechtszaak aan: de Belastingdienst had mijn inkomensgegevens niet met mijn verhuurder mogen delen. En mijn verhuurder had deze gegevens niet mogen verwerken. Daarom is niet alleen de Belastingdienst, maar ook mijn verhuurder aansprakelijk voor de financiële schade die ik door deze gegevensverstrekking heb geleden.

Huurcommissie niet bevoegd om uitspraak te doen

Wie het niet eens is met een voorgestelde huurverhoging kan bezwaar maken bij de verhuurder. Dat deed deze huurder ook. Als bezwaarreden tegen de huurverhoging van 2016 voerde hij aan dat het verstrekken van inkomensgegevens volgens deze uitspraak van de Raad van State (link) geen wettelijke basis had. Maar De Key wees het bezwaar af en verwees het door naar de Huurcommissie.  De Huurcommissie kon vervolgens geen inhoudelijke uitspraak doen. Want de Huurcommissie is niet bevoegd om over privacykwesties te oordelen. 

Huurder stapt naar de rechter

Met steun van het juridisch fonds van de Woonbond liet de huurder het  in september 2016 tot een rechtszaak komen. Daarbij vroeg de huurder om:

  • nietig verklaren van de inkomensafhankelijke huurverhogingen
  • vergoeding van de geleden schade
  • huurprijscorrectie 

Waarom huurprijscorrectie?

Het effect van onjuiste huurverhogingen werkt tot in lengte van jaren door. Iedere nieuwe huurverhoging is een percentage van de tot dan toe geldende huurprijs. Als dat percentage over een verkeerde (want te veel verhoogde) huurprijs wordt berekend leidt dat tot nieuwe huurverhogingen die te hoog zijn. Daarom eist de huurder dat zijn huurprijs verlaagd wordt naar de huurprijs die hij gehad zou hebben als er in eerdere jaren geen extra verhogingen waren geweest. 

Alleen verhuurder kan huurprijs verlagen

De Belastingdienst kan door een rechter worden gedwongen om schade te vergoeden, maar kan geen huurprijzen verlagen.  Dat kan alleen een verhuurder doen. Daarom heeft deze huurder niet alleen de Belastingdienst maar ook de verhuurder aansprakelijk gesteld.

Uitspraak eind 2018 of begin 2019

In deze rechtszaak zijn twee schriftelijke rondes geweest. De huurder is nu in afwachting van het vonnis van de rechtbank Amsterdam, sector kanton. Dat vonnis volgt vermoedelijk eind 2018, maar het zou ook begin 2019 kunnen worden.

Wat als huurder rechtszaak wint?

Als de huurder deze rechtszaak wint opent dat mogelijkheden voor andere huurders om ook bij hun verhuurder een huurprijscorrectie te eisen. Huurders die daar niet op willen wachten kunnen deze modelbrief van de Woonbond (link) gebruiken om hun verhuurder alvast aansprakelijk te stellen en om huurprijscorrectie te vragen. De modelbrief is vooral bedoeld voor huurders die bereid zijn om zelf juridische (vervolg)stappen te ondernemen om hun gelijk te halen. Want het is erg onwaarschijnlijk dat uw verhuurder direct uw huurprijs verlaagt naar aanleiding van uw brief.

Deze rechtszaak heeft een link met twee andere rechtszaken waar de Woonbond bij betrokken is:

 

huurder versus verhuurder

Modelbrief verhuurder

Stel uw verhuurder aansprakelijk voor de geleden schade en vraag om huurprijscorrectie.

Excelbestand huurprijscorrectie

Bereken wat uw huurprijs geweest zou zijn zonder gluurverhoging.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen