Register Nevenfuncties

Register Nevenfuncties Kaderleden

In dit openbare register worden alle relevante (betaalde en onbetaalde) nevenfuncties van kaderleden bijgehouden. Het register wordt beheerd door het Verenigingssecretariaat. Kaderleden zijn: bestuursleden van de Woonbond, leden van de Verenigingsraad en (vice)voorzitters van Provinciale Vergaderingen en de Persoonlijke Ledenvergadering.

Bestuursleden

Bortel, G.A. van

 • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Rochdale, op voordracht van de huurdersorganisatie
 • Lid Bestuur Forum, Vereniging voor Volkshuisvesting
 • Coördinator Working Group ‘Social Housing: Organisations, Institutions and Governance’, European Network for Housing Research
 • Lid The Midfield, Goed Bestuur in het Middenveld
 • Lid Raad van Toezicht bij Woningstichting Het Grootslag in Wervershoof

Cramer, mw B.

 • Steunfractielid Gemeenteraad Zaandam
 • Portefeuille Volkshuisvesting
 • Stedelijke vernieuwing en transitie WMO 
 • Bestuurslid Vrouw in ontwikkeling
 • Kansrijk Zuidoost - huiswerkbegeleiding aan kinderen met een achterstand
 • Ouderraadslid basisschool de Vuurvogel
 • Vice-voorzitter ondernemingsraad Delta Forte BV

Johari El, A.

 • Docent/onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam (fulltime)
 • Lid VOG-P Adviescommissie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (parttime)
 • Lid Raad van Toezicht van Muslim University Students of Amsterdam (MUSA)

Kools, W.

 • Bestuurslid Stichting Studeren & Werken Op Maat
 • Voorzitter Raad van de Toekomst (RvdT) & SER  jongerenplatform Sociaal-Economische Raad

Nijeboer, A.D.

 • Geen nevenfuncties

Scali, mw M.

 • Directeur Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel Den Haag
 • Bestuurslid Vrienden van Jessehof in Delft
 • Bestuurslid RespijtHuis House Martin in Den Haag
 • Bestuurslid PvdA afdeling Delft en Midden en Delfland

Verenigingsraad

 

Benard, W.

 • Secretaris Stg. Huurdersraad Triada Heerde 

Berg, T. van den

 • Kaderlid FNV Senioren
 • Voorzitter FNV Senioren Almere
 • Bestuurslid SP Almere
 • Raadslid SP fractie Almere
 • Voorzitter HBV De Woonkoepel
 • Beheerder Cultuurhuis Zwolle 1 avond PW
 • Secretaris / penningmeester lokale politieke partij Swollwacht
 • Lid DB cliëntenraad Dimence zorginstelling

Boer, D. de

 • Bestuurslid Stichting Huurdersplatform Westerkwartier

Broerse, mw M.

 • Geen relevante nevenfuncties

Emmens, J. 

 • Secretaris PvdA afdeling Tynaarlo

Fens, F.

 • Penningmeester Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard
 • Zittingslid Huurcommissie
 • Zelfstandig milieuadviseur
 • Onafhankelijk voorzitter cliëntenraad werk en inkomen A2 gemeenten 

Gameren, H. van

 • Fractievoorzitter Gemeente Hollands Kroon
 • Voorzitter Huurderskoepel Schagen en Omstreken
 • Voorzitter Huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard
 • Geschillenadviescommissie

Gellecom, H. van

 • Penningmeester Huurdersvereniging DoCo
 • Secretaris Huurdersplatform SAM
 • Vrijwilliger Centrum management Coevorden
 • Secretaris VVN afdeling Zuidoost Drenthe 
 • Penningmeester schutterij Koeverden

Haeser, H.

 • Bestuurslid: Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
 • Lid GOHD – Gezamenlijk Overleg Huurdersorganisaties Drechtsteden
 • Participant Sociaal Platform Hardinxveld-Giessendam
 • Verkeerscommissie gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Voorzitter Cliënten-Overleg Verpleeghuis Tiendwaert te Hardinxveld-Giessendam
 • Toegevoegd lid Cliënten-Overleg Verpleeghuis ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland
 • Lid Cliëntenraad Langdurige Zorg van de RIVAS Zorggroep Gorinchem

Hagen, mw M.J.

 • Geen relevante nevenfuncties

Hulshoff, T.

 • Secretaris Huurderorganisatie Progressie Ridderkerk
 • Secretaris Het Gilde Ridderkerk Welzijnsorganisatie
 • Lid Algemene Vergadering Dela, namens Zuid-Holland-Zuid
 • Actief buurtbemiddelaar

Kuipers, M.

 • Lid Raad van Commissarissen Univé Stad en Land Coöperatie en Univé Stad en Land Brandverzekeraar NV in Apeldoorn (270 fte)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderwoud in Heerenveen (500 fte)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Gemeentelijk Sportbedrijf De Fryske Marren in Joure
 • Lid Raad van Commissarissen NV Samenwerking Glasverzekering in Zutphen  
 • Bestuurslid Stichting De Versnellingsagenda Noord Oost Friesland (penningmeester) )
 • Voorzitter Bestuur Stichting De Harmonie Theater te Leeuwarden (250.000 bezoekers pj)
 • Lid Redactiecommissie Toezien – vakblad toezichthouders onderwijs en kinderopvang
 • Initiator en bestuurslid (vice voorzitter) Stichting Commissarissen Kring Friesland

Menke, T. 

 • Voorzitter Huurdersvereniging WijWonen
 • Voorzitter Ulfts Mannenkoor

Roebers, mw A.

 • Bestuurslid Toon Hermans Huis Emmeloord (inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten)
 • Vrijwilliger bij Terminale Thuiszorg Noordoostpolder (Hospice)
 • Vrijwilliger bij Humanitas afdeling Noordoostpolder

Rovers, A.W.

 • Bestuurslid Bewonersraad Area Wonen

Schlichte Bergen J.K.

 • Voorzitter Huurdersvereniging Aelbertsberg
 • Lid van Raad van Toezicht Welzijn Bloemendaal
 • Coördinator Museum Molen de Adriaan Haarlem

Schmitz, mw M.T.J.

 • Bestuurslid Huurdersvereniging Wonen Zuid

Smit, L.

 • Commissie “Bouw & Schouw” van het gehandicaptenplatform Vijfheerenlanden
 • Webmaster Seniorenvereniging De Lekstreek in Ameide
 • Webmaster, sponsor  en vrijwilliger stichting Care Foundation The Gambia

Speksnijder, mw C.M.

 • Voorzitter HBV Gouderak
 • Educatief medewerker en assistent beheer Kinderboerderij

Suijkerbuijk J.H.

 • Bestuurslid bewonerscommissie BC GGH, gemeente Hoorn
 • Lid ledenraad Verenigde Huurdersorganisatie “ De Boog”, gemeente Hoorn

Tiggelman, F.P.

 • Adviseur van het CHOH (Centraal Huurders Overleg HEEMwonen)
 • ​Algemeen bestuurslid en adviseur Huurders Vereniging Kerkrade (HVK )

Vink, C.

 • Geen relevante nevenfuncties

Vries, Y. de

 • Voorzitter stichting Bewonersraad Slochteren
 • Voorzitter Huurdersplatform aardbevingen Groningen (HPAG)
 • Voorzitter Regionaal Overleg Huurdersorganisaties (ROH)
 • Bestuurslid Noordelijk Overleg Lefier (NOL)
 • Secretaris Reglementen en benoemingscommissie "Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen"
 • Secretaris ‘Stichting Platform mensen met een beperking’ gemeente Slochteren
 • Coördinator Klankbordgroep KCC Lefier
 • Lid Maatschappelijke stuurgroep NCG (namens HPAG)
 • Lid/deelnemer 'Gasberaad' (namens HPAG)
 • Lid Werkgroep duurzaamheid NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep sociaalstatuut NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep toewijzingsbeleid NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep kwaliteitsbeleid NOL/Lefier

Wijk, M.P. van

 • Nevenactiviteiten niet bekend

Werf, S. van der

 • Bestuurslid VvE Entrepotdok Amsterdam 

Zwaan, J.

 • Voorzitter/Adviseur Huurders Belangen Zeewolde
 • Deelnemer ouderenplatform Wonen Zorg en Welzijn PvdA

Voorzitters en vicevoorzitters Provinciale Vergaderingen

Bruin, F.J.

 • Bestuurslid Huurdersvereniging Sneek
 • Deelnemer aan Overlegtafel Friese Huurdersorganisaties

Gernand, H.

 • Voorzitter Huurdersvertegenwoordiging woonbedrijf
 • Voorzitter Stichting Huurdershulp

Heinink, J.G.

 • Interim director European certification, Fort Bovisand Underwater Centre Plymouth
 • Voorzitter/Secretaris Huurdersvereniging Accio (Talis Nijmegen)
 • Bestuurslid C.M.A.S., voorzitter sectie Veiligheid & Opleiding Europa
 • Lid RvT Pro-College
 • Interim-/crisismanager bij diverse bedrijven en (maatschappelijke) organisaties (wisselend)
 • Financieel bestuurder HcNO

Huster, P.A.

 • Geen nevenfuncties

Mesdag, J.

 • Lid Raad van Advies Huurcommissie
 • Lid klachtencommissie Portaal Amersfoort / Soest

Oostland, H.

 • Bestuurslid Huurdersplatform M.E.V.M., (Actium) Assen
 • Penningmeester werkgroep Huurders van de PvdA
 • Lid adviesplatform Streekwurk Zuidoost Friesland
 • Lid maatschappelijke commissie van CorporatieNL 

Opijnen, J. van

Voorzitter Huurdersraad wb Velsen Penningmeester wijkplatform IJmuiden Noord

Pouwels, G. 

 • Stichting Gemeenschapsbelangen De Terp, jongerencentrum
 • Bestuurslid Huurdersplatform Midden-Limburg; vicevoorzitter
 • Lid Algemene Ledenvergadering Huurdersplatform 'Op Het Zuiden'
 • Lid Wijkraad Roermond Oost

Spierings, F.

 • Eigenaar SPRNGS - Training & Advies
 • Secretaris Huurdersvereniging l’escaut
 • Partner Zoutelande aan zee - Zoutelande.ga

Surink, F.P.W.J

 • Geen nevenfuncties

Verbeten, C. 

 • Bestuurslid woningcorporatie Domijn Enschede

Visser, R. 

 • Voorzitter Huurdersvereniging Dinteloord
 • Adviseur  volleybalcompetitie
 • Redactielid bedrijfskrant (2 x per jaar)
vereniging

Iets veranderd?

Hebt u een kaderfunctie bij de Woonbond en kloppen de nevenfuncties die bij uw naam vermeld staan niet (meer)? Vul het mutatieformulier in.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen