Register Nevenfuncties

Register Nevenfuncties Kaderleden

In dit openbare register worden alle relevante (betaalde en onbetaalde) nevenfuncties van kaderleden bijgehouden. Het register wordt beheerd door het Verenigingssecretariaat. Kaderleden zijn: bestuursleden van de Woonbond, leden van de Verenigingsraad en (vice)voorzitters van Provinciale Vergaderingen en de Persoonlijke Ledenvergadering.

Bestuursleden

Bolten, mw S.

 • Voorzitter enkele functioneringscommissies gemeenteraads- en statenfracties
 • Adviseur bestuur Land Art, Delft
 • Mediator Bureau Bemiddeling & Mediation Den Haag e.o
 • Voorzitter Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof, Delft

Bortel, G.A. van

 • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Rochdale, op voordracht van de huurdersorganisatie
 • Lid Bestuur Forum, Vereniging voor Volkshuisvesting
 • Coordinator Working Group ‘Social Housing: Organisations, Institutions and Governance’, European Network for Housing Research
 • Lid The Midfield, Goed Bestuur in het Middenveld

Colon, D.

 • Raad van Commissarissen Woonstichting Vryleve
 • Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Maarn
 • Werkgroep RJ 645 (richtlijnen voor woningcorporaties)

Cramer, mw B.

 • Steunfractielid Gemeenteraad Zaandam
 • Portefeuille Volkshuisvesting
 • Stedelijke vernieuwing en transitie WMO 
 • Bestuurslid Vrouw in ontwikkeling
 • Kansrijk Zuidoost - huiswerkbegeleiding aan kinderen met een achterstand
 • Ouderraadslid basisschool de Vuurvogel
 • Vice-voorzitter ondernemingsraad Delta Forte BV

Kregting, H. 

 • Geen nevenfuncties

Nijeboer, A.D.

 • Voorzitter Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam

Verenigingsraad

Baas, mw Y.

 • Werkgroep PoelPolder 50 jaar
 • Adviseur diverse PG en sectiegroeperingen minima-  en armoedebeleid
 • Klankbordgroep Communicatie Gemeente Lisse
 • Centrale Cliëntenraad AllerZorg
 • Actieplatform 'ZorgomdeZorg'
 • Ambassadeur 'WijstaanOp'
 • Blauwe Wandeling Zeeheldenbuurt Lisse

Berg, A.F. van den

 • Kaderlid FNV Senioren
 • Voorzitter FNV Senioren Almere
 • Bestuurslid SP Almere
 • Raadslid SP fractie Almere&
 • Voorzitter HBV De Woonkoepel
 • Beheerder Cultuurhuis Zwolle 1 avond PW
 • Secretaris / penningmeester lokale politieke partij Swollwacht
 • Lid DB cliëntenraad Dimence zorginstelling

Bruin, F. de

 • Bestuurslid HV Sneek
 • Adviseur van HV Haskerland en HBV Heerenveen

Cramer, M. 

 • Bestuurslid Huurdersvereniging “De Bevelanden”, Goes

Dudok, H.C.

 • Geen nevenfuncties bekend

Fens, F.

 • Penningmeester Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard
 • Zittingslid Huurcommissie
 • Zelfstandig milieuadviseur
 • Onafhankelijk voorzitter cliëntenraad werk en inkomen A2 gemeenten 

Emmens, J.

 • Secretaris PvdA afdeling Tynaarlo

Gameren, H. van

 • Fractievoorzitter Gemeente Hollands Kroon
 • Voorzitter Huurderskoepel Schagen en Omstreken
 • Voorzitter Huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard
 • Geschillenadviescommissie

Gellecom, H. van

 • Penningmeester Huurdersvereniging DoCo
 • Secretaris Huurdersplatform SAM

Harms, mw H.

 • Deelnemer Huurdersplatform Groningen
 • Deelnemer gezamenlijk overleg van de huurdersverenigingen van Nijestee

Haeser, H.

 • Bestuurslid: Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
 • Lid GOHD – Gezamenlijk Overleg Huurdersorganisaties Drechtsteden
 • Participant Sociaal Platform Hardinxveld-Giessendam
 • Verkeerscommissie gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Voorzitter Cliënten-Overleg Verpleeghuis Tiendwaert te Hardinxveld-Giessendam
 • Toegevoegd lid Cliënten-Overleg Verpleeghuis ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland
 • Lid Cliëntenraad Langdurige Zorg van de RIVAS Zorggroep Gorinchem

Hartkoren, L.H.

 • Geen relevante nevenfuncties

Hoexum, mw P.M.

 • Geen relevante nevenfuncties

Lenderink, J.W.

 • Bestuurslid Huurdersvereniging Zelhem

Nieboer, H. 

 • Gecommitteerde en auditeur NIBHV
 • Voorzitter Contact Oud Mariniers Overijssel
 • Voorzitter Raad van Toezicht het Wereldhuis te Deventer

Raasveldt, mw C.

 • Voorzitter HBO de Peel

Reijkers, R.

 • Facilitair manager Gooise Scholen Federatie, Bussum

Speksnijder, mw C.M.

 • Voorzitter HBV Gouderak
 • Educatief medewerker en assistent beheer Kinderboerderij

Tiggelman, F.P.

 • Voorzitter Centraal Huurders Overleg HEEMwonen
 • Bestuurslid Huurders Vereniging Kerkrade

Vereijken, P.

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting (Kindcentra) Kits Primair Midden Drenthe
 • Voorzitter bestuur Stichting Dierenweide Stroomdal Beilen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cordaad Welzijnswerk Veldhoven
 • Secretaris bestuur Huurdersvereniging Samen Sterk van Woonservice Westerbork
 • Voorzitter bestuur Stichting WMO Raad gemeente Midden Drenthe
 • Bestuurslid Humanitas afdeling Midden Drenthe
 • Lid VTOI-NVTK, NVTZ en ITZH

Vink, C.

 • Geen relevante nevenfuncties

Vries, Y. de

 • Voorzitter stichting Bewonersraad Slochteren
 • Voorzitter Huurdersplatform aardbevingen Groningen (HPAG)
 • Voorzitter Regionaal Overleg Huurdersorganisaties (ROH)
 • Bestuurslid Noordelijk Overleg Lefier (NOL)
 • Secretaris Reglementen en benoemingscommissie "Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen"
 • Secretaris ‘Stichting Platform mensen met een beperking’ gemeente Slochteren
 • Coördinator Klankbordgroep KCC Lefier
 • Lid Maatschappelijke stuurgroep NCG (namens HPAG)
 • Lid/deelnemer 'Gasberaad' (namens HPAG)
 • Lid Werkgroep duurzaamheid NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep sociaalstatuut NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep toewijzingsbeleid NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep kwaliteitsbeleid NOL/Lefier

Wijk, M.P. van

 • Nevenactiviteiten niet bekend

Zwaan, J.

 • Voorzitter/Adviseur Huurders Belangen Zeewolde
 • Deelnemer ouderenplatform Wonen Zorg en Welzijn PvdA

Voorzitters en vicevoorzitters Provinciale Vergaderingen

Engbers, mw. A.

 • Voorzitter 'werkgroep huurders van de PvdA'

Gernand, dhr. H.

 • Voorzitter Huurdersvertegenwoordiging woonbedrijf

Koelman, H.

 • Bestuurslid HBV de Alliantie, Almere
 • Voorzitter 3HO, Almere
 • Lid bestuurlijk overleg gemeente Almere
 • Lid Huurcommissie

Kuipers, M.

 • Raad van Toezicht huurder vereniging Nieuw Elan, Leeuwarden
 • Lid  Raad van Commissarissen Unive Stad en Land Coöperatie, Apeldoorn
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderwoud, Heerenveen
 • Voorzitter (2016) Raad van Toezicht Swimfun, Joure
 • Lid  Raad van Commissarissen  NV Samenwerking Glasverzekering, Zutphen (voorzitter van de  audit en risk commissie)
 • Initiator en  bestuurslid (vice voorzitter) Stichting Commissarissen Kring Friesland
 • Bestuurslid Vastgoed Maatschap Hanzevast fondsen 27  en 33 

Mesdag, J.

 • Lid Raad van Advies Huurcommissie
 • Lid klachtencommissie Portaal Amersfoort / Soest

Oostland, H.

 • Voorzitter Huurdersplatform M.E.V.M., (Actium) Assen
 • Penningmeester werkgroep Huurders van de PvdA
 • Lid adviesplatform Streekwurk Zuidoost Friesland

Opijnen, J. van

 • Voorzitter Huurdersraad wb Velsen
 • Penningmeester wijkplatform IJmuiden Noord

Pouwels, G. 

 • Stichting Gemeenschapsbelangen De Terp, jongerencentrum
 • Bestuurslid Huurdersplatform Midden-Limburg; vicevoorzitter
 • Lid Algemene Ledenvergadering Huurdersplatform 'Op Het Zuiden'
 • Lid Wijkraad Roermond Oost

Verbeten, C. 

 • Bestuurslid woningcorporatie Domijn Enschede

Visser, R. 

 • Voorzitter Huurdersvereniging Dinteloord
 • Adviseur  volleybalcompetitie
 • Redactielid bedrijfskrant (2 x per jaar)

Vries de, mw. A.

 • Geen nevenfuncties
vereniging

Iets veranderd?

Hebt u een kaderfunctie bij de Woonbond en kloppen de nevenfuncties die bij uw naam vermeld staan niet (meer)? Vul het mutatieformulier in.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen