Klankbordgroep, meedoen of niet?

Klankbordgroep of bewonerscommissie?

​De verhuurder heeft een klankbordgroep opgericht waarin bewoners meepraten over het onderhoud, de renovatie of sloop van je wooncomplex. Je bent gevraagd daaraan mee te doen. Je voelt je vereerd, maar is het wel verstandig dat te doen?

Klankbordgroep heeft geen rechten

Een klankbordgroep heeft niet de rechten die een bewonerscommissie heeft op grond van de Overlegwet. Dat weet je verhuurder natuurlijk ook.

Soepeler project 

Een verhuurder kan denken dat het voor hem makkelijker is om zelf een klankbordgroep op te richten (zonder rechten) dan wanneer huurders een bewonerscommissie oprichten die aanspraak gaat maken op het recht op informatie, overleg en advies. Maar de ervaring leert dat het ook de verhuurder ten goede komt, als hij gewoon de Overlegwet in acht neemt. Hoe beter bewoners worden betrokken en gehoord en hoe meer zeggenschap ze krijgen, des te soepeler zal een project verlopen.  

Nee, ga niet in de klankbordgroep

Het antwoord op de gestelde vraag is dus: NEE, niet doen! Verhuurders vinden zo’n klankbordgroep wel handig. Even een paar mensen vragen mee te praten, en je kunt doen alsof je toch echt heel erg goed de huurders betrekt bij je project. Als huurders sta je echter veel sterker als je samen optrekt in een bewonerscommissie. Als zo'n bewonerscommissie er nog niet is, dan is het zaak die samen met je buren op te richten.  

renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen