Verhouding met de huurdersorganisatie

Goede samenwerking

Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders van een wooncomplex. De huurdersorganisatie vertegenwoordigt alle huurders bij de verhuurder. Wat is de verhouding tussen deze twee?

Het kan botsen…

Tussen de centrale huurdersorganisatie en de diverse bewonerscommissies bestaat op zich een eenvoudige taakverdeling. De huurdersorganisatie gaat over de zaken die de afzonderlijke complexen overstijgen, bijvoorbeeld het beleid van de verhuurder voor sloop, renovatie en onderhoud.

De bewonerscommissie gaat over de zaken die aan een wooncomplexen zijn gebonden, zoals een concreet voornemen van de verhuurder om een complex te slopen of renoveren. Het komt voor dat dit wel eens botst. De centrale huurdersorganisatie heeft ingestemd met het algemene sloopbeleid, de bewonerscommissie strijdt tegen de sloop van haar complex.

Een bewonerscommissie staat altijd in haar recht om op te komen voor de belangen van ‘haar’ huurders bij de sloop, renovatie of onderhoud. Dat is ook zo als de centrale huurdersorganisatie misschien de verhuurder steunt. Wettelijk gezien zijn alle huurdersorganisaties en bewonerscommissies die aan de Overlegwet voldoen, gesprekspartner van de verhuurder. Een centrale huurdersorganisatie en verhuurder kunnen geen afspraken maken met elkaar, waarbij zij andere huurdersorganisaties of bewonerscommissies uitsluiten van het overleg met de verhuurder.

… maar goed samenwerken is altijd beter

Het is natuurlijk altijd beter als de huurdersorganisatie de bewonerscommissie steunt in haar ‘strijd’ of in de onderhandelingen. Dat kan op verschillende manieren.

  • De huurdersorganisatie kan de bewonerscommissie financieel ondersteunen. Al is het beter als de verhuurder dat doet.
  • De huurdersorganisatie kan ook een bemiddelende rol spelen.
  • Ze kan de bewonerscommissie ondersteunen met informatie over haar rechten of over bijvoorbeeld goede voorbeelden elders.
  • Ook kan ze de bewonerscommissie helpen bij het vinden van onafhankelijke externe ondersteuning, bijvoorbeeld van de Woonbond.

Hoe dan ook staat de bewonerscommissie sterker in de onderhandelingen met de verhuurder, als ze wordt gesteund door de huurdersorganisatie.

 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen