Woonbondondersteuning bij sloop, renovatie of groot-onderhoud

De Woonbond biedt hulp bij sloop- of renovatieprojecten. Dat varieert van het beantwoorden van (juridische) vragen tot de begeleiding van bewonerscommissies bij sloop en renovatie. Voor de meeste diensten en producten moet je wel lid zijn van de Woonbond.

Hulp aan huurdersorganisaties

Bewonerscommissies die te maken krijgen met een sloop- of renovatieproject, kunnen bij de Woonbond onder meer terecht voor de volgende diensten en producten. Er staat bij of je daarvoor lid moet zijn van de Woonbond.

Advies en antwoord op vragen

Is jouw organisatie lid van de Woonbond, dan kun je met vragen en voor advies gratis terecht bij een regioconsulent van de Woonbond. De Woonbond heeft drie regiokantoren en op elk van die kantoren werken twee of drie consulenten. Als zij je vraag niet kunnen beantwoorden, spelen ze die door naar de juridische afdeling van de Woonbond. Je bewonerscommissie hoeft hiervoor niet zelf lid te zijn van de Woonbond. Het volstaat als de centrale huurdersorganisatie, waarbij je bent aangesloten, lid is.

Energieconsulent

Als lidorganisatie kun je ook gratis advies vragen aan een Energieconsulent van de Woonbond. Dit is handig als in een renovatie veel energiebesparende maatregelen zijn opgenomen en je twijfelt aan het nut en de noodzaak daarvan.

Langdurige ondersteuning in een project

De ondersteuning door een consulent van de Woonbond duurt normaal gesproken maar kort. Zit je in een ingewikkeld sloop- of renovatieproject en heb je langdurig professionele ondersteuning nodig, dan kun je die krijgen bij de Woonbond. Daarvoor hoef je geen lid te zijn, maar lidorganisaties krijgen wel korting op deze ondersteuning.

Individueel lid

Je kunt ook individueel lid worden van de Woonbond. Daarvoor krijg je onder andere toegang tot de Huurderslijn, en daarmee tot specialistische juridische ondersteuning. Ook kun je in bepaalde gevallen financiële steun krijgen bij juridische procedures vanuit het Juridisch fonds van de Woonbond. Die mogelijkheid bestaat, als de uitkomst van je procedure ook relevant is voor andere huurders in Nederland. 

onderhoud
renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen