Renovatie versus groot-onderhoud

Renovatie woning 

Wat is het verschil tussen renovatie en groot-onderhoud? Waaronder valt verduurzaming? En hoe kunnen ingrepen aan je woning plaatsvinden (wel of niet in bewoonde staat, wel of niet met behoud van de huurovereenkomst)?

Van een renovatie wordt je woning altijd beter. In de wet heet dat ‘verhoging van het woongenot’, of ‘geriefsverbeteringen’. Dat zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakkapel, plaatsen van een luxe(re) keuken, installeren van een ligbad of aanbrengen van dubbelglas. Van onderhoud wordt je woning niet beter. Groot-onderhoud is het vervangen, repareren of in goede staat houden van de grotere onderdelen van je woning. De rechten van de huurders zijn verschillend bij renovatie en groot-onderhoud. Dat komt elders in dit dossier uitvoerig aan de orde.

Verduurzaming

Woningcorporaties grijpen de renovatie van een complex vaak aan om dit ook te verduurzamen. Ze nemen dan allerlei isolerende maatregelen, vervangen de verwarmingsinstallatie door een zuiniger exemplaar en/of brengen zonnepanelen aan. Als dergelijke maatregelen leiden tot een lagere energierekening, is er sprake van een verbetering en gelden dezelfde regels als bij een ‘normale’ renovatie.

Renoveren in bewoonde of onbewoonde staat

Zeker als de renovatie voor een belangrijk deel binnenshuis plaatsvindt, ligt het voor de hand dat de huurders tijdelijk naar een andere woning verhuizen, de ‘wisselwoning’. De renovatie vindt dan in onbewoonde staat plaats. De huurder heeft in zo’n geval meestal, maar niet altijd, recht op een wettelijke verhuiskostenvergoeding. Die vergoeding is er niet als de renovatie in bewoonde staat plaatsvindt en de huurder niet hoeft te verhuizen. In zo’n geval is het wel redelijk dat de huurder een vergoeding krijgt voor de overlast. Een tussenvariant is dat de huurder wel in de woning blijft slapen, maar overdag elders kan gaan werken, in een ‘rustwoning’. Dit is belangrijk voor mensen die veel thuiswerken, omdat ze dat altijd al deden of vanwege specifieke omstandigheden zoals corona. Lees meer over je rechten bij een renovatie

Renoveren met of zonder behoud van de huurovereenkomst

Een renovatie vindt meestal plaats met behoud van de huurovereenkomst. Je blijft dan ook na de renovatie de woning huren, met dezelfde huurovereenkomst. Soms echter wordt na de renovatie de bestaande huurovereenkomst niet voortgezet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de verhuurder het complex voor een andere doelgroep wil bestemmen, waar jij niet inpast. In zo’n geval heb je dezelfde positie en rechten als een huurder wiens woning wordt gesloopt. Je hebt dan recht op een vergelijkbare nieuwe huurwoning, een verhuiskostenvergoeding en ondersteuning bij het vinden van de nieuwe woning. Lees meer over je rechten bij sloop.

onderhoud
renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen