Waarom niet eerst bouwen, en dan pas slopen?

Nieuwbouw

Kan de corporatie niet, voordat ze gaat slopen, eerst een nieuw complex in de buurt bouwen? Daar kunnen wij dan allemaal naartoe verhuizen.

Het heeft voordelen…

Zo’n aanpak zou in de praktijk inderdaad een aantal problemen kunnen voorkomen. Vrienden, goede buren of familieleden die samen in het complex woonden, kunnen dan ook in het nieuwe complex samen wonen. En de huurders hoeven niet zelf op zoek naar een nieuwe woning. Die wordt voor hen namelijk gereserveerd in het nieuwe complex.

… maar is praktisch moeilijk haalbaar

Woningcorporaties kiezen niet vaak voor eerst bouwen en dan slopen. Dat komt omdat het maar zelden mogelijk is om in de buurt van het te slopen complex een vergelijkbaar nieuw complex te bouwen. Daarvoor ontbreekt doorgaans de ruimte. Bovendien past het meestal niet in de vastgoedstrategie van de corporatie om het sloopcomplex te vervangen door precies eenzelfde nieuw complex. Doorgaans krijgt het nieuwbouwcomplex een andere samenstelling en wordt het deels bestemd voor een andere doelgroep. Daarom worden de sloop en nieuwbouw van complexen tegenwoordig maar zelden een-op-een aan elkaar gekoppeld.

Toch proberen

Ondanks alle mogelijke bezwaren bij de woningcorporatie kan een bewonerscommissie, als ze dat wil, zich toch hardmaken voor dit scenario van eerst bouwen en dan pas slopen. Bij goed onderhandelen hoort namelijk dat je hoog inzet. 

 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen