Meteen naar de content

70 procent-regeling

Goed en veilig wonen Een renovatie van een woningcomplex mag alleen plaatsvinden als 70% van de huurders daarmee instemt. Hoe gaat dat in zijn werk?

De wet (Artikel 220 Burgerlijk Wetboek Boek 7) geeft regels voor de renovatie van woningcomplexen. Als complexen tellen: bouwkundige eenheden van minimaal tien woningen. Huurders worden geacht een ‘redelijk’ voorstel voor de renovatie van hun complex te accepteren.

Wat is ‘redelijk’?

Volgens de wet is een renovatievoorstel redelijk als minstens 70% van de huurders ermee instemt. Huurders die niet akkoord gaan (maximaal 30%) kunnen de renovatie dan niet weigeren. Tenzij ze zelf naar de rechter stappen om de renovatie aan te vechten. 

Renovatievoorstel

In een renovatievoorstel moet staan wat er gaat gebeuren en wat er met de huur gebeurt na de renovatie

Draagvlakmeting

De verhuurder moet met een ‘draagvlakmeting’ aantonen dat minstens 70% van de huurders akkoord gaat met het renovatievoorstel. In de wet is verder niet uitgewerkt hoe de verhuurder dat moet doen. 

Individuele akkoordverklaring

Verhuurders doen er goed aan iedere huurder een schriftelijk renovatievoorstel te doen en daarbij te vragen om akkoord. Daarmee staat de verhuurder ook voor de rechter veel sterker, als een huurder of de bewonerscommissie de draagvlakmeting aanvecht.

Kiest een verhuurder inderdaad voor individuele akkoordverklaringen, dan ligt het voor de hand daar een termijn aan te koppelen. Dus niet: vele maanden wachten tot de 70% is gehaald. Maar wel: opnemen dat huurders binnen -bijvoorbeeld- twee maanden wel of niet akkoord gaan.

Soms houdt een verhuurder van te voren al een draagvlakmeting voor het algemene plan. Maar dat staat los van de individuele draagvlakmeting op basis van een renovatievoorstel.

Draagvlakmeting door huurders

Om gedoe rond de juistheid van de draagvlakmeting te voorkomen, kan de verhuurder deze ook laten afnemen door de centrale huurdersorganisatie of de bewonerscommissie in het complex. Een andere mogelijkheid is om een onafhankelijke partij in te schakelen, zoals de Woonbond.

Gedoe rond privacy

 

Als een huurder of bewonerscommissie de uitkomst van een draagvlakmeting betwist, wil de verhuurder zich nog wel eens verschuilen achter privacyregels. En stellen dat het vanwege privacyregels niet mogelijk is om individuele akkoordverklaringen in te zien. Neem daar nooit genoegen mee. Er bestaan manieren om akkoordverklaringen te anonimiseren. Dan is het privacy-probleem opgelost.