Meteen naar de content

Loopgeluid bij de buren. Wat is daar aan te doen?

Goed en veilig wonen Overlast door loopgeluid staat hoog in de top-5 van hinderlijke buurgeluiden. Goede afspraken en simpele maatregelen kunnen vaak veel ergernis voorkomen. Woon je in een complex met zowel huur- als koopwoningen? Het reglement van de Verenigingen van Eigenaren (VvE) biedt verdere aanknopingspunten om problemen aan te pakken.
Zachte sloffen op harde vloer

Mevrouw en mijnheer Van Wijk hebben nieuwe bovenburen. Al snel blijkt dat de het door hen gelegde parket veel geluidsoverlast oplevert. Het getik is niet alleen overdag, maar ook ’s avonds laat erg hinderlijk. Elke keer dat de voordeur dicht gaat dreunt het na. Toch schijnt er een ondervloer gelegd te zijn. Wat te doen?

Eenvoudige maatregelen

Soms is het al voldoende de buren uit te nodigen om eens te komen luisteren en eenvoudige maatregelen door te nemen. Niet iedereen is zich bewust van de overlast die het eigen loopgeluid kan veroorzaken. Dragen van zacht schoeisel binnenshuis, aanbrengen van viltjes onder de stoelen, en het leggen van een kleed kan veel geluidsoverlast voorkomen. Tegen het dreunen van de deuren helpt het om rubbertjes in de stijlen te plaatsen. Daarnaast kan het helpen om afspraken te maken over de tijdstippen waarop er extra gelet wordt op loopgeluiden.

Bespreken in de VvE

Om geluidsoverlast structureler aan te pakken kun je het aan de orde stellen op een Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Je verhuurder is lid van de VvE en kan dit onderwerp agenderen. Mogelijk kun je dit ook zelf. Als huurdersorganisatie kun je er bij de verhuurder op aandringen dat er een themabijeenkomst komt voor alle bewoners van het complex. Want voorkomen en aanpakken van geluidsoverlast is bij uitstek een onderwerp waarin huurders en eigenaren gezamenlijk kunnen optrekken.

Isolatienorm in reglement

Het splitsingsreglement dat elke VvE heeft, biedt aanknopingspunten voor discussie. In sommige reglementen staat dat “..iedere gebruiker recht heeft op het gebruik van zijn prive gedeelte, mits hij aan de andere eigenaars en gebruikers geen onredelijke hinder toebrengt”. In andere (huishoudelijke) reglementen worden specifieke eisen gesteld aan de geluidswerende eigenschappen van vloeren. Gangbaar in dat opzicht is een geluiddempende eis van 10 decibel (dB). Als vloeren aan die norm voldoen zorgt dat voor een geluidsreductie van 50 procent ten opzichte van de ondervloer. In het Bouwbesluit geldt een norm van 5 decibel, maar de Stichting Geluidhinder beveelt niet voor niets de strengere norm van 10 decibel aan.

​De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft veel informatie over (beperking van) geluidsoverlast.

Onderzoek het type vloerconstructie

Om goede maatregelen te kunnen nemen is het ook belangrijk om na te gaan welk type vloerconstructie in het complex is toegepast. De vloerafwerking moet daarop worden afgestemd, zodat het totale vloerpakket aan de gestelde isolatienormen voldoet. Een verende geluiddempende ondervloer werkt bijvoorbeeld niet op een houten draagvloer: door de vering gaan de planken eronder trillen. Het gewenste geluidwerende effect wordt dan niet bereikt.

Stel een plan van aanpak op

In de VvE kun je een plan van aanpak afspreken om geluidsoverlast te voorkomen. Onderdeel daarvan kan zijn dat het bij het bestuur van de VvE gemeld moet worden wanneer er een harde vloer wordt gelegd. Ook kun je afspreken dat er onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd wanneer bewoners klachten hebben over loopgeluid. Natuurlijk is verstandig daarbij ook af te spreken wie een dergelijk onderzoek gaat betalen.

Communiceer de afspraken aan alle bewoners

Tot slot: het is belangrijk dat alle bewoners weten waar ze aan toe zijn. Daarom is het een goed idee de afspraken te communiceren via een nieuwsbrief of krantje dat alle huiseigenaren en huurders bereikt. Ook nieuwe bewoners zullen willen weten wat de afspraken zijn. Bij verkoop of huurderswisseling moet hier dan ook aandacht voor worden gevraagd.