Meteen naar de content

Onderhoudsklachten

Goed en veilig wonen Wat kun je als kamerbewoner doen als je verhuurder niets aan onderhoud wil doen en niet reageert op je klachten over het onderhoud?

Als er onderhoudsgebreken zijn, moet je die altijd melden bij je verhuurder. Dat kun je het beste schriftelijk of per e-mail doen, waarbij je natuurlijk altijd een kopie van je correspondentie moet bewaren.

Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk en vraag de verhuurder het gebrek binnen zes weken te verhelpen. Doet de verhuurder in die tijd niets of onvoldoende om het probleem op te lossen? Dan kun je daarna kiezen uit een aantal stappen:

Huurcommissie inschakelen

Een zogenaamde ‘onderhoudsprocedure’ bij de Huurcommissie is de stok achter de deur om een verhuurder ertoe te bewegen achterstallig onderhoud te verhelpen. Met de onderhoudsprocedure vraag je de Huurcommissie om je huur te verlagen. Of en de mate waarin de Huurcommissie dat doet, hangt af van de ernst van de gebreken.

De Huurcommissie kan je huur verlagen tot:

 

    • 20% van de huur die je nu betaalt (zeer ernstige gebreken, categorie a)

    • 30% van de huur die je nu betaalt (ernstige gebreken, categorie b)

    • 40% van de huur die je nu betaald (overige ernstige gebreken, categorie c)

Voor ‘onderhoudsprocedure’ moet je ‘legeskosten’ betalen, maar die krijg je terug als de Huurcommissie je in het gelijk stelt. De huurverlaging geldt vanaf de eerste van de maand nadat je de klachten schriftelijk hebt gemeld en blijft van kracht totdat de gebreken aan je kamer zijn verholpen. Voor de verhuurder moet dat een prikkel zijn om de onderhoudsproblemen ook echt op te lossen. Want als de problemen zijn opgelost geldt de ‘oude’ (hogere) huur weer.

Gebrek zelf (laten) verhelpen

Je kunt het gebrek ook zelf (laten) verhelpen en de redelijke kosten verrekenen met de huur. Op welke manier deze wettelijke mogelijkheid in de praktijk moet worden gebracht, geeft de wet niet aan. Evenmin is daarin te vinden welke kosten voor het (laten) uitvoeren van herstelwerk ‘redelijk’ zijn. Wel moet je de verhuurder, voordat je van deze mogelijkheid gebruik maakt, schriftelijk hebben verzocht het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Bovendien moet de verhuurder dat gedurende die tijd hebben geweigerd of er onvoldoende werk van hebben gemaakt.

Het spreekt vanzelf dat je het gebrek niet zelf moet (laten) verhelpen als je ook een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie bent gestart. De inspecteur van de Huurcommissie kan de gebreken dan namelijk niet meer constateren en daar een rapport van opmaken. Je moet dus kiezen tussen inschakelen van de Huurcommissie en zelf (laten) verhelpen van het gebrek.

Bouw- en Woningtoezicht inschakelen

Als het gebrek leidt tot een gevaarlijke situatie aan de woning schakel dan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente in. De gemeente heeft bij gevaarlijke situaties de mogelijkheid een eigenaar van een pand aan te schrijven en deze te verplichten om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren.

Naar de rechter

Voor een gang naar de rechter bestaan twee mogelijkheden, een procedure bij de kantonrechter of een kortgedingprocedure. Een kortgedingprocedure is vooral aan te raden wanneer het om een gebrek gaat dat direct moet worden hersteld (bijvoorbeeld ernstige lekkage met gevaar voor de elektrische installaties).

Onderneem eventuele stappen bij voorkeur in overleg met andere kamerbewoners uit jouw pand. Vaak hebben die met dezelfde problemen te kampen, en samen sta je een stuk sterker.

Onderhoud & reparaties
Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties