Meteen naar de content

Verhuiskostenvergoeding

Goed en veilig wonen Als je gedwongen moet verhuizen omdat je woning wordt gesloopt (of gerenoveerd), heb je een wettelijk recht op een bijdrage in de verhuiskosten.

Het maakt niet uit of je huurt van een woningcorporatie of een commerciële verhuurder. Beide moeten volgens de wet een vergoeding verstrekken. De wet kent een ook minimumbedrag voor deze vergoeding. Ieder jaar op 1 maart wordt dat bedrag een beetje hoger (inflatiecorrectie). Check het minimumbedrag.

Omzetten in hulp ‘in natura’

Je verhuurder kan ook aanbieden om de verhuizing voor je te regelen of je nieuwe woning te schilderen en stofferen. Deze vergoedingen ‘in natura’ komen dan gedeeltelijk of volledig in de plaats van de verhuiskostenvergoeding. Een aanbod voor hulp in natura hoef je niet te accepteren. Als je de voorkeur geeft aan geld, is de verhuurder verplicht je minimaal de wettelijke verhuiskostenvergoeding te verstrekken.

Bij woningcorporaties sociaal statuut verplicht

Woningcorporaties moeten een sociaal statuut hebben waarin is vastgelegd wat de rechten van bewoners zijn bij sloop. Het is wenselijk dat ze het statuut voor elk sloopproject nader uitwerken in een sociaal plan, maar dat hoeft wettelijk niet. Ze mogen ook bij elk project hetzelfde algemene sociaal statuut gebruiken.

Voor commerciële verhuurders (vastgoedbeleggers) is er géén wettelijke verplichting om een sociaal statuut te hebben.

Rechten en afspraken in sociaal statuut

In het sociaal statuut staan de rechten van de huurders. De wettelijke verhuiskostenvergoeding is er daar een van. Maar er kunnen ook meer rechten worden afgesproken. Bijvoorbeeld over huurgewenning in de nieuwe woning of over hulp bij de verhuizing. De rechten die in het sociaal statuut zijn opgenomen, gelden voor alle huurders die bij de sloop zijn betrokken. Je kunt het sociaal statuut opvragen bij de huurdersorganisatie, bewonerscommissie of woningcorporatie.

Sociaal plan bij sloop
Sociaal plan bij sloop

Sociaal plan bij sloop