Meteen naar de content

Welk onderhoud voor rekening huurder?

Goed en veilig wonen Er zijn onderhoudskosten voor rekening van huurders, maar dat blijft beperkt tot de zogenaamde ‘kleine herstellingen’. Welke dat zijn staat in een wettelijke regeling die 'Besluit kleine herstellingen' heet.
  • Verhuurders mogen het overzicht van het ‘huurdersonderhoud’ niet naar eigen inzicht aanvullen in bijvoorbeeld het huurcontract of een ‘onderhouds-ABC’.
  • Van de wettelijke onderhoudsverdeling mag niet in het nadeel van huurders worden afgeweken.
  • Staat in het huurcontract dat de huurder toch meer onderhoud moet doen dan de kleine herstellingen? Dan is die bepaling in het huurcontract niet geldig.

Geen noemenswaardige kosten

Kleine herstellingen mogen geen ‘noemenswaardige’ kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld het repareren van kranen, sloten en roosters)

Bereikbaar voor de huurder

De plaats of installatie waar(aan) het herstelwerk nodig is moet voor de huurder bereikbaar zijn (bijvoorbeeld bij het lappen van ramen of schoonmaken van goten)

Geen specialistische kennis

De herstelling moet onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen (bijvoorbeeld bij technische installaties als de verwarming).

Is er toch sprake van noemenswaardige kosten, onbereikbare plaatsen of vereiste technische kennis? Dan komt de herstelling voor rekening van de verhuurder. Doet de verhuurder het klusje vervolgens niet, dan moet de huurder de verhuurder daartoe schriftelijk sommeren, zoals bij andere onderhoudsgebreken.

Huurdersonderhoud

 

De bijlage bij het Besluit kleine herstellingen beschrijft precies welk onderhoud voor rekening van huurders is.