Meteen naar de content

Sociaal statuut of plan

Volgens de Woningwet moet elke woningcorporatie een reglement opstellen voor sloop en renovatie. Wat houdt dat reglement in?

In artikel 55b van de Woningwet staat in lid 1 dat een woningcorporatie een reglement moet opstellen voor:

  • slopen en renoveren van woningen en de betrokkenheid van bewoners daarbij
  • verhuiskostenbijdragen

In lid 2 van artikel 55b staat dat de woningcorporatie over dit reglement overleg moet voeren met de gemeente(n) waarin ze werkt, en met de huurdersorganisaties en bewonerscommissies waarmee zij op grond van de Overlegwet overleg voert. Over de inhoud van het hier bedoelde reglement zegt de Woningwet niets. Dat bepaalt de woningcorporatie zelf, in goed overleg met de huurdersorganisatie en de gemeente(n).

Per project uitwerken

Het reglement voor sloop en renovatie heet bij veel corporaties het Sociaal statuut (of Sociaal plan). Het bevat de basisrechten en plichten voor de bewoners(commissie) bij een sloop- of renovatieproject. De Woonbond adviseert om het Sociaal statuut bij ieder project verder uit te werken in een ‘eigen’ Sociaal plan. Dit Sociaal plan is dan afgestemd op het specifieke project in de buurt. Naast de basisrechten staan daar nog eventuele extra afspraken of rechten in voor de betrokken bewoners.

Model sociaal statuut

Het is belangrijk dat de rechten van huurders bij sloop en renovatie goed zijn geregeld. De Woonbond heeft daarom hiervoor als ondersteuning een Model sociaal statuut gemaakt, bruikbaar bij sloop en renovatie.

Kaderafspraken

Sommige gemeenten hebben de rechten van bewoners bij sloop- en renovatieprojecten vastgelegd in een gezamenlijke regeling. Die geldt dan voor alle in de gemeente werkzame woningcorporaties. Voorbeelden van gemeenten die dit hebben, zijn Amsterdam, Utrecht, Leiden en Zaanstad. De Woonbond is zeer te spreken over de ‘Amsterdamse kaderafspraken’.

Model Sociaal Statuut

Modelcontract Download