Meteen naar de content

Basishuur

Huren en geld De ‘basishuur’ is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de eigen bijdrage die een huurtoeslaggerechtigde hoe dan ook zelf moet bekostigen.

De overheid stelt jaarlijks een ‘minimum basishuur’ vast. Die geldt als norm voor huurtoeslaggerechtigden met een minimuminkomen. Wie meer verdient betaalt een hogere basishuur.

De basishuur wordt berekend met een ingewikkelde formule. Die moet voorkomen dat een kleine stijging van het inkomen direct een veel hogere basishuur met zich meebrengt.

Minimum basishuur

In de praktijk hebben veel huurtoeslaggerechtigden een inkomen dat zo laag is dat de ‘minimum basishuur’ van toepassing is, het normbedrag dat de overheid jaarlijks op 1 januari vaststelt. Voor huishoudens die de AOW-leeftijd al bereikt hebben ligt dit normbedrag iets lager dan voor jongeren. Voor huurders met een hoger inkomen die toeslag krijgen geldt dat hun basishuur fors hoger is dan de ‘minimum basishuur’.

Eigen bijdrage meer dan basishuur

Wat een huurtoeslaggerechtigde zelf moet bekostigen is vaak méér dan de basishuur. Hoe kan dat?

  • De meeste sociale huurwoningen zijn duurder dan de kwaliteitskortingsgrens. 35% van de huurprijs tussen deze grens en de aftoppingsgrens moeten huurders zelf betalen.
  • Veel sociale huurwoningen duurder dan de aftoppingsgrens. Over 60 tot 100% van de huurprijs tussen deze grens en de huurtoeslaggrens krijgen huurders geen toeslag.
  • Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren zijn er ook steeds meer sociale huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens. 100% van de huurprijs boven deze grens is voor rekening van huurders zelf.