Meteen naar de content

Huurtoeslaggrens

Huren en geld De 'huurtoeslaggrens' is een begrip uit de huurtoeslag. Als je huurprijs hoger is dan deze grens heb je in principe geen recht op huurtoeslag.

De huurtoeslaggrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en ligt gelijk met de zogenaamde liberalisatiegrens. Wat betekent het voor de portemonnee van huurders als hun maandhuur boven de huurtoeslaggrens ligt of komt?

Starthuur woning is hoger

Voor een woning met een starthuur boven de huurtoeslaggrens is geen toeslag mogelijk. Voor huishoudens met een laag inkomen zijn deze woningen dus niet bereikbaar.

Huurprijs huidige woning wordt hoger

Door de jaarlijkse huurverhoging kan de huurprijs van een zittende huurder boven de huurtoeslaggrens raken. Wat gebeurt er dan?

  • Huishoudens die al recht hadden op toeslag, behouden dat recht als hun huurprijs door een huurverhoging boven deze grens raakt. Maar over het deel van de huurprijs boven de huurtoeslaggrens krijgen zij géén toeslag. Dat deel moeten zij volledig zelf betalen.
  • Als de huur van een zittende huurder boven de toeslaggrens is geraakt, betekent dat niet dat het huurcontract ‘geliberaliseerd’ is. Liberalisatie van lopende huurcontracten is wettelijk niet mogelijk. Het puntenstelsel geldt nog steeds voor deze contracten.
  • Is de huur door een inkomensafhankelijke huurverhoging boven de toeslaggrens geraakt? En is het inkomen daarna gedaald tot onder de inkomensgrens voor huurtoeslag? Dan kan de huurder via een speciale procedure huurverlaging afdwingen, en zodoende toch (weer) in aanmerking komen voor toeslag.

Huurtoeslaggrens 2024

€ 879,66

Huurtoeslaggrens 2023

€ 808,06

  • Geldt in 2023
  • Wijzigt op 1-1-2024