Meteen naar de content

Huurverhoging 2023

Huren en geld Welke 'jaarlijkse huurverhoging' is toegestaan in 2023? Het maakt uit of je een sociale huurwoning, een kamer of een vrijesectorwoning huurt.


Sociale huurwoning

In de sociale sector kunnen huurders met een hoger inkomen een hogere huurverhoging krijgen. Ook geldt er een aangepaste huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur.

Huurverhoging voor meeste huurders

Voor de meeste huurders van een sociale huurwoning geldt dat de huur in 2023 met maximaal 3,1% omhoog mag. Uitzondering daarop zijn huurders met een hoger inkomen en huurders met een relatief lage huur.

Huurverhoging bij hoger inkomen

Sociale huurders met een wat hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Alleenwonend

Tussen € 48.836 en € 57.573 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 57.573 –> 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend

Tussen € 56.513 en € 76.764 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 76.764 –> 100 euro huurverhoging

Lees meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurverhoging bij lage huur

Huurders met een relatief lage huur (onder de €300) kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 25 euro.

Niet stapelen

De maximale huurverhogingen mogen niet worden gestapeld. Als sociale huurder krijg je een huurverhoging van maximaal 3,1% OF maximaal € 25 OF maximaal € 50 OF maximaal € 100.

Eenmalige huurverlaging

Corporatiehuurders met een hoge huur en een laag inkomen hebben dit jaar recht op eenmalige huurverlaging. Meer over de eenmalige huurverlaging van 2023.

Kamer

Huur je een kamer? Dan mag de huur in 2023 met niet meer dan 3,1% omhoog.

Vrije sector

Voor huurders in de vrije sector geldt dat de huurverhoging niet meer dan 4,1% mag zijn. Staat er iets lagers in je huurcontract? Dan geldt dat als maximum. Staat er helemaal niets over een huurverhoging in je huurcontract? Dan mag de verhuurder de huur niet zo maar verhogen.

Bezwaar maken?

De huurverhoging mag niet hoger zijn dan het maximale percentage (of het maximale bedrag) dat voor jouw situatie geldt. Maar er zijn ook andere regels waar een huurverhoging aan moet voldoen. Als de regels niet gevolgd zijn kun je met succes bezwaar maken. Lees meer in ‘Redenen om bezwaar te maken’.