Meteen naar de content

Huurverhoging vrije sector

Huren en geld Welke huurverhoging kun je krijgen als je in de vrije sector huurt? Dat hangt af van de inhoud van je huurcontract en van nieuwe wetgeving.

Wanneer huur je in de ‘vrije sector’ (met een geliberaliseerde huurprijs) en wanneer juist niet? Dat controleer je met deze check.

Wettelijk maximum

Door een wet die op 1 mei 2021 in werking trad, heeft de overheid in ieder geval tot 1 mei 2024 iets te zeggen over de jaarlijkse huurverhoging van vrijesectorwoningen.

Tot 1 mei

Gaat je huurverhoging in vóór 1 mei 2024? Dan mag die huurverhoging in geen geval hoger zijn dan 5,5%. Dat is tot 1 mei 2024 het wettelijke maximum voor de vrije sector.

Vanaf 1 mei

Op 1 mei 2024 gaat er waarschijnlijk een nieuwe wet in die een hoger wettelijk maximum toelaat. Het wettelijk maximum wordt dan -waarschijnlijk- 6,8%

Let op: wet kan nog wijzigen

De wet die een hogere huurverhoging toelaat moet nog worden aangenomen door Tweede en Eerste Kamer. Het wetsvoorstel kan nog worden gewijzigd of afgewezen. Houd onze nieuwsrubriek in de gaten voor het laatste nieuws.

Inhoud huurcontract

In principe bepaalt de inhoud van je huurcontract wat de jaarlijkse huurverhoging wordt.

  • Veel geliberaliseerde contracten bevatten een ‘huurverhogingsbeding’
  • Dat beding vertelt hoe hoog de jaarlijkse huurverhoging mag zijn
  • Je verhuurder mag nooit méér vragen

Bevat je contract inderdaad een huurverhogingsbeding? En is je huurverhoging volgens dat beding lager dan het wettelijke maximum? Dan geldt wat er in je contract staat.

Krijg je volgens het beding in je contract een hogere huurverhoging dan het wettelijke maximum? Dan is het wettelijke maximum bepalend.

Staat er géén huurverhogingsbeding in je contract? Dan mag je verhuurder de huur niet verhogen. Er moet dan eerst een contract komen dat wél een deugdelijk huurverhogingsbeding bevat.

Oneerlijk huurverhogingsbeding

Een jaarlijkse huurverhoging met inflatie volgens de CPI-index + 5 procent daar bovenop. Dat soort voor huurders ongunstige huurverhogingsbedingen komen voor. Oneerlijk, heeft de rechter geoordeeld. Voor huurders is dan onduidelijk en willekeurig hoe veel de huur kan stijgen. De Hoge Raad is nu met deze kwestie bezig.