Meteen naar de content

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huren en geld Wanneer is een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ toegestaan? En waar moet je als huurder op letten?

Als je huishoudinkomen boven een bepaalde grens ligt, mag je verhuurder in 2024 een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ vragen. Het gaat om het inkomen van je hele huishouden, dus het (gezamenlijke) inkomen van jou en je eventuele huisgenoten van 23 jaar en ouder. De inkomensgrenzen zijn:

Alleenwonend

  • Tussen € 52.753 en € 62.191 –> 50 euro huurverhoging
  • Hoger dan € 62.191  –> 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend

  • Tussen € 61.046 en € 82.921 –> 50 euro huurverhoging
  • Hoger dan  € 82.921 –> 100 euro huurverhoging

Waar als huurder op letten?

Krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging voorgesteld? Dan moet je verhuurder aantonen dat je inkomen daar hoog genoeg voor is. Door de inkomensindicatie mee te sturen die je verhuurder in februari 2024 bij de Belastingdienst heeft opgevraagd.

De inkomensindicatie gaat over:

  • de samenstelling van je huishouden in februari 2024
  • het (gezamenlijke) inkomen dat de volwassenen uit je huidige huishouden in 2022 hadden.

Maar voor de huurverhoging telt:

  • de samenstelling van je huishouden op ingangsdatum huurverhoging
  • het (gezamenlijke) inkomen dat de volwassenen uit je huidige huishouden in 2022 hadden. Was het inkomen in 2023 lager? Dan telt het inkomen uit 2023.

Lager inkomen

Ging je in 2023 met pensioen, werd je werkloos of is er een andere reden waarom het inkomen van je huishouden in 2023 lager was dan in 2022? Dan kan er een inkomensindicatie gebruikt zijn die niet (meer) klopt, met een te hoge huurverhoging tot gevolg. Je kunt dan met succes bezwaar maken.

Huishouden veranderd

Het kan ook zijn dat de samenstelling van je huishouden veranderde. Bijvoorbeeld omdat dat je tussen februari en 1 juli alleen bent gaan wonen. Een volwassen kind met een eigen inkomen uit huis zag gaan. Of je partner verloor. Het huishoudinkomen waar de Belastingdienst vanuit gaat klopt dan ook niet meer. Ook dan kun je met succes bezwaar maken.

Bezwaar maken?

Als je bezwaar succesvol is gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door. In plaats daarvan krijg je dan een reguliere (niet-inkomensafhankelijke) huurverhoging.

Meer over bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Huurverhoging laten terugdraaien

Heb je in eerdere jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en nu te maken met daling van je (huishoud)inkomen? Dan kun je de huurverhoging uit eerdere jaren laten terugdraaien.

Meer over laten terugdraaien van een inkomensafhankelijke huurverhoging.