Meteen naar de content

Inzicht in energiecontract bij blokverwarming

Huren en geld De gasprijzen blijven stijgen. De onrust onder huurders over de energierekening groeit. Ongeveer 450.000 huurders wonen in een complex met blokverwarming. Die blokverwarming wordt meestal met aardgas gestookt. Al zijn er ook blokverwarmingssystemen die warmte krijgen via een warmtenet of een warmtekoudeopslag-/WKO-installatie.
door Webredactie Woonbond
17 maart 2022

Bij blokverwarming betalen huurders maandelijks een voorschot op de verwarmingskosten aan de verhuurder. Die stuurt één keer per jaar een afrekening, voor de verwarmingskosten van een heel jaar. Meestal weten de huurders niet wat voor energiecontract de verhuurder heeft.

De Woonbond adviseert huurdersorganisaties en bewonerscommissies hun verhuurder actief te vragen om huurders met gasgestookte blokverwarming te informeren over stijgende kosten.

Informeer huurders actief

Vanwege de onrust op de gasmarkt is het goed als verhuurders hun huurders actief informeren. Zo kunnen huurders zich voorbereiden op eventuele veranderingen in de energiekosten en komen ze bij de eindafrekening niet voor (onaangename) verrassingen te staan. Aedes (de koepel van woningcorporaties) en de Woonbond roepen hun achterban op om deze informatie snel aan huurders met gasgestookte blokverwarming te verstrekken.

Bij vast energiecontact

Heeft de verhuurder voor langere tijd vaste tarieven afgesproken met de energieleverancier? Dan gaat de huurder op dit moment niet meer voor energie betalen. De eerder afgesproken tarieven blijven gewoon gelden. Wel doet de verhuurder er goed aan bewoners te laten weten wanneer het contract afloopt en de tarieven waarschijnlijk zullen veranderen.

Bij variabel of recent gewijzigd energiecontact

Als een verhuurder variabele tarieven heeft afgesproken met de energieleverancier of onlangs het energiecontract heeft vernieuwd, dan zal de verhuurder waarschijnlijk al de voorschotbedragen die de huurders betalen, hebben aangepast. Het is verstandig om na te gaan of de verhuurder inderdaad de voorschotbedragen heeft aangepast naar de nieuwe situatie, zodat er geen verrekening komt aan het einde van het jaar en huurders plotseling moeten bijbetalen.

Samenvatting

  1. Woningen met blokverwarming worden vaak gevoed met gas.
  2. De verhuurder heeft daarvoor een energiecontract met een energieleverancier.
  3. Huurders betalen een voorschot voor de stookkosten en ontvangen 1 keer per jaar een afrekening.
  4. Weet een verhuurder dat de kosten gaan stijgen? Dan is het verstandig om het voorschot aan te passen. Zodat huurders bij de afrekening niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
  5. Belangrijk is ook dat álle huurders weten wat de looptijd is van het energiecontract. Dan weten zij ook wanneer er een kostenstijging aankomt.
  6. Huurdersorganisaties kunnen verhuurders adviseren hier goed over te communiceren met de huurders.