Meteen naar de content

Normen en grenzen huurtoeslag

Huren en geld De huurtoeslag is een ingewikkelde regeling, met vele normen en grenzen. Welke normen en grenzen zijn van invloed op het recht op huurtoeslag?
Huurtoeslaggrenzen

De huurtoeslag is een ingewikkelde regeling, met vele normen en grenzen.  Welke normen en grenzen zijn van invloed op het recht op huurtoeslag?

Normen en grenzen

Normen en grenzen in 2023

De normen en grenzen worden ieder kalenderjaar aangepast. Voor 2023 geldt:

Huurtoeslaggrens

€808,06

 

Inkomensgrens

Er is geen harde inkomensgrens waarboven al het recht op huurtoeslag vervalt.

 

Vermogensgrens

 

Vermogen op 1 jan.

€ 33.748
per persoon

 

Basishuur

 

jonger dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 225,54

meerpersoons
€ 225,54

 

ouder dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 223,72

meerpersoons
€ 221,91

 

Kwaliteitskortingsgrens

 

€ 452,20

 

Aftoppingsgrens

 

laag

€ 647,19

hoog

€ 693,60

Normen en grenzen in 2024

Voor 2024 geldt:

Huurtoeslaggrens

€879,66

 

Inkomensgrens

Er is geen harde inkomensgrens waarboven al het recht op huurtoeslag vervalt.

 

Vermogensgrens

 

Vermogen op 1 jan.

€ 36.952
per persoon

 

Basishuur

We kunnen nog geen definitieve bedragen noemen voor de basishuur in 2024 omdat de Eerste Kamer hier formeel nog over moet stemmen. De bedoeling van de Tweede Kamer is dat de basishuur in 2024 met € 34,67  omlaaggaat, zodat huurtoeslagontvangers er € 34,67  per maand op vooruitgaan.

 

Kwaliteitskortingsgrens

 

€ 454,47

 

Aftoppingsgrens

 

laag

€ 650,43

hoog

€ 697,07