Meteen naar de content

Contract grote gezinnen

Woning zoeken In veel steden is een beperkt aantal huurwoningen beschikbaar voor grote gezinnen. Sinds 2016 kunnen verhuurders tijdelijke huurcontracten aanbieden aan deze groep.

Wanneer mag het?

Een tijdelijk huurcontract voor grote gezinnen is mogelijk voor een huishouden dat uit ten minste acht personen bestaat.

Hoe lang duurt het?

Het huurcontract kan door de verhuurder opgezegd worden op het moment dat het gezin uit minder dan vijf personen bestaat. De verhuurder kan jaarlijks vragen om een afschrift van gegevens van de gemeentelijke basisregistratie personen. De huurder moet dit afschrift op verzoek binnen drie maanden leveren. Zolang uit de gegevens blijkt dat er ten minste vijf personen op het adres geregistreerd staan, mag de verhuurder niet opzeggen.

Wat moet er in het contract staan?

In de huurovereenkomst moet vermeld staan dat de woning bestemd is voor grote gezinnen.

Wanneer eindigt het contract?

De verhuurder kan het huurcontract opzeggen als er minder dan vijf personen op het adres geregistreerd staan. Opzegging kan ook als de huurder, na een verzoek van de verhuurder, niet binnen drie maanden bewijs overlegt waaruit blijkt dat er ten minste vijf personen op het adres wonen. De opzegtermijn is tenminste drie en ten hoogste zes maanden, afhankelijk van de duur van de bewoning. De woonruimte moet daarna wel weer naar een ander groot gezin gaan.
Opzeggen mag alleen als blijkt dat de huurder andere, passende woonruimte kan verkrijgen. De verhuurder hoeft de huurder echter geen concreet aanbod te doen.