Meteen naar de content

Rotterdamwet

Huren en recht Kwetsbare wijken kunnen worden versterkt door de komst van hogere inkomensgroepen. Dat is de gedachte achter de omstreden Rotterdamwet.

De Rotterdamwet heet eigenlijk de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Deze wet geeft een gemeente de mogelijkheid om woningen in kwetsbare wijken toe te wijzen aan relatief welvarende huishoudens. Het is de Rotterdamwet gaan heten, omdat deze stad er als eerste gebruik van maakte.

Kwetsbare wijken

Onder drie voorwaarden mag een gemeente in zogenoemde ‘kansenzones’ afwijken van de normale regels voor de toewijzing van woningen. Het gaat om gebieden met:

  • ten minste 5.000 woningen;
  • minstens 25 procent bewoners zonder betaalde baan;
  • minstens 45 procent huishoudens met een laag inkomen.

Geen werklozen

De gemeenteraad kan besluiten dat nieuwe bewoners alleen in sommige delen van zo’n kansenzone mogen komen wonen als ze beschikken over een betaalde baan, een eigen bedrijf of een goed pensioen. Werklozen en arbeidsongeschikten krijgen er dan geen huisvestingsvergunning voor een vrijgekomen woning.

Omstreden

De Rotterdamwet is omstreden, omdat uitkeringsgerechtigden worden buitengesloten. De wet is een forse inbreuk op de grondrechten van woningzoekenden, vindt de Woonbond. Blijkens onderzoek leidt de strenge selectie van bewoners weliswaar tot meer koopkracht, maar niet tot verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

Sinds wanneer?

De Rotterdamwet geldt sinds 1 januari 2006.

Waar vind je meer?

Op wetten.overheid.nl vind je de volledige tekst van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.