Meteen naar de content

Tussenhuur

Woning zoeken Bij zogenaamde 'tussenhuur' wordt tijdelijk verhuurd omdat de eigenaar of de oorspronkelijke huurder na afloop van het contract de woning zelf weer wil gaan bewonen. Deze vorm van tijdelijke verhuur wordt ook wel aangeduid met 'diplomatenclausule'.

Er is toestemming van de eigenaar nodig als de woning al is verhuurd en die huurder er tijdelijk uittrekt – en soms ook van de gemeente. Voor de tussenhuurder is de huurbescherming beperkt, in die zin dat de huurder de woning (uiterlijk) op de einddatum van de overeengekomen huurperiode dient te verlaten. De woning kan aan meerdere opeenvolgende tussenhuurders op deze manier worden verhuurd.

Wanneer mag het?

Tussenhuur is alleen toegestaan als in het contract duidelijk is afgesproken dat de huur eindigt op de einddatum van de overeengekomen huurperiode en als de reden voor tijdelijke verhuur is dat de eigenaar of oorspronkelijke huurder er zelf (weer) gaat wonen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de zogeheten ‘huisbewaring’, die vooral in Amsterdam nogal eens voorkomt, met toestemming van de verhuurder en de gemeente.

Hoe lang duurt het?

In de huurovereenkomst moet staan voor welke huurperiode de overeenkomst met de tussenhuurder wordt aangegaan. Dat kan een jaar zijn, maar ook langer. Verhuurder en tussenhuurder mogen afspreken dat ze de overeengekomen termijn verlengen. Er moet dan schriftelijk een nieuwe huurperiode met einddatum worden afgesproken.

Wat moet er in het contract staan?

In de huurovereenkomst moet de reden voor de tussenhuur worden vermeld en de specifieke huurperiode met de einddatum. De verhuurder moet de huurovereenkomst wel volgens de wettelijke regels opzeggen. De tussenhuurder kan niet eerder dan de einddatum van de afgesproken periode opzeggen, tenzij dit schriftelijk wordt afgesproken. Na afloop van het contract heeft de huurder geen recht op vervangende huisvesting. Wel is de huurprijsbescherming (het puntenstelsel) en de maximale huurverhoging van toepassing.

Modelcontract

De Woonbond heeft een modelcontract voor tussenhuur, waarmee huurder en verhuurder de tussenhuur volgens de wettelijke regels kunnen afspreken.