Meteen naar de content

Warmtewet

Huren en recht Bewoners met een aansluiting op een collectief warmtenet hebben recht op een eerlijke energieprijs. Dat regelt de Warmtewet.

De Warmtewet regelt de rechten van huishoudens met Warmte Koude Opslag (WKO) of stadsverwarming. Deze groeiende groep geniet extra wettelijke bescherming, omdat ze hun energieleverancier niet vrij kunnen kiezen.

Maximumprijs

De Warmtewet beschrijft waaraan de leveranciers van collectieve warmte zich moeten houden:

  • Er geldt een maximumtarief voor collectieve warmte, die jaarlijks wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM);
  • De gebruikers van collectieve warmte krijgen ten minste eenmaal per jaar een ‘een volledige en voldoende gespecificeerde nota’.

Gasprijzen

Toezichthouder ACM berekent het maximumtarief jaarlijks op basis van de gasprijzen. De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe wet: de Wet collectieve warmtevoorziening. Nadat deze wet is ingevoerd, gaat ACM de tarieven berekenen op basis van de kosten die de leveranciers maken om de warmte op te wekken.

Geen onderhoudskosten

De installatie voor Warmte Koude Opslag (WKO) is een vast onderdeel van een gebouw. De kosten van zo’n onroerende zaak behoren in de huur te worden verrekend. Daarom mag de leverancier van de warmte de huurders geen onderhoudskosten voor de WKO-installatie in rekening brengen. Aldus oordeelde de Hoge Raad op 21 januari 2022.

Sinds wanneer?

De Warmtewet geldt sinds 1 januari 2014.

Waar vind je meer?

Op wetten.overheid.nl vind je de volledige tekst van de Warmtewet. Toezichthouder ACM publiceert jaarlijks het maximumtarief op consuwijzer.nl.