Meteen naar de content

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Huren en recht Bestuurders van huurdersorganisaties mogen geen tegenstrijdige belangen dienen. Bij grove nalatigheid zijn ze hoofdelijk aansprakelijk. Dat staat in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beschrijft helder aan welke regels de besturen van verenigingen en stichtingen moeten voldoen. Door deze regels na te leven kunnen ernstige problemen in de toekomst worden voorkomen.

Huurdersorganisaties

Ook huurdersorganisaties behoren zich aan deze wet te houden. De belangrijkste regels:

  • Wanneer bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, mogen zij niet deelnemen aan de besluitvorming;
  • Bestuurders zijn bij faillissement hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een bestuurder er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de problemen te voorkomen;
  • Eén van de bestuurders (bijvoorbeeld de voorzitter) kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen;
  • In de statuten moet staan wie het bestuur vervangt als alle bestuurders door bijvoorbeeld overlijden of ontslag zijn weggevallen (bijvoorbeeld een kascommissie of continuïteitscommissie).

Statuten

Het is verstandig te controleren of de statuten van de huurdersorganisatie voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Voor bovengenoemde regel dat één bestuurder nooit de collega-bestuursleden kan overrulen, geldt overigens een overgangsregeling tot 1 juli 2026.

Sinds wanneer?

Deze wet geldt sinds 1 juli 2021.

Waar vind je meer?

Op wetten.overheid.nl vind je de volledige tekst van deze wet.