Meteen naar de content

Wet op de huurtoeslag

Huren en recht Anderhalf miljoen Nederlanders krijgen hun huur deels terug van de overheid. Gemiddeld 217 euro per maand. Dankzij de Wet op de huurtoeslag.

Deze wet schrijft voor welke huishoudens recht hebben op huurtoeslag. Het is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de huurkosten. Deze financiële bijdrage van de overheid is bedoeld voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Tot 2006 heette deze toeslag ‘huursubsidie’.

Huurtoeslag

De basisregels voor de huurtoeslag zijn in deze wet helder verwoord. In de praktijk komt het erop neer dat:

  • De huurtoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen tot ongeveer 31.000 euro per jaar voor alleenstaanden of ongeveer 41.000 euro per jaar voor samenwonenden;
  • Deze huurtoeslag geldt voor sociale huurwoningen tot een huur van iets meer dan 800 euro.

Jaarlijks aangepast

De overheid verhoogt deze bedragen jaarlijks een beetje. Bovengenoemde bedragen gaan ieder jaar iets omhoog.

Belastingdienst

Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen via de Belastingdienst, zo is in de wet geregeld. In de wet is nauwkeurig beschreven hoe wordt berekend wie er recht op heeft.

Huurtoeslag in vrije sector

Er zijn plannen deze wet te wijzigen, zodat ook huurders in de vrije sector in aanmerking komen. Daarmee komt een einde aan de misstand dat laagbetaalde huurders geen toeslag krijgen voor hun hoge huren in de vrije sector, terwijl ze daar voor de lagere huren in de sociale sector wel recht op zouden hebben.

Sinds wanneer?

Deze wet geldt sinds 1 juli 1997.

Waar vind je meer?

Onder Thema > Huren en Geld vind je achtergrondinfo over huurtoeslagregels. Op wetten.overheid.nl vind je tekst van de Wet op de huurtoeslag.