Meteen naar de content

Wet op het overleg huurders verhuurder

Huren en recht Verhuurders moeten huurdersorganisaties en bewonerscommissies goed informeren. Er moet minstens één keer per jaar een overleg plaatsvinden. Dat staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder.

De Wet op het overleg huurders verhuurder schrijft voor dat verhuurders hun huurders goed informeren over het beleid en beheer van de woningen. Deze wet geldt voor alle woningcorporaties en voor commerciële verhuurders met minstens 25 woningen.

Informatierecht

De Overlegwet regelt het recht op informatie van huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Bijvoorbeeld over plannen van de verhuurder voor onderhoud, renovatie of een huurverhoging. Maar bijvoorbeeld ook over plannen voor sloop of verkoop.

Over zulke kwesties moeten verhuurders de betrokken huurdersorganisaties en bewonerscommissies uit ‘eigener beweging’ informeren. Komt de verhuurder niet uit zichzelf met deze informatie? Dan kunnen de huurders hem/haar daartoe dringend verzoeken. Daaraan behoort de verhuurder ‘zo spoedig mogelijk’ te voldoen.

Adviesrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het recht advies uit te brengen over elk plan van de verhuurder:

  • De huurdersorganisatie of bewonerscommissie krijgt ten minste zes weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen;
  • De verhuurder wacht met het uitvoeren van zijn/haar plannen tot het advies is uitgebracht;
  • De verhuurder mag alleen van het advies afwijken als hij/zij binnen veertien dagen schriftelijk aangeeft waarom van het advies wordt afgeweken.

Overlegrecht

De Overlegwet schrijft voor dat de verhuurder minstens eenmaal per jaar overlegt met de huurdersorganisatie en bewonerscommissies.

Agenderingsrecht

Voor elk overleg mogen huurdersorganisaties en bewonerscommissies onderwerpen op de agenda zetten die ze broodnodig met de verhuurder willen bespreken.

Instemmingsrecht

Volgens de Overlegwet heeft een huurdersorganisatie alleen instemmingsrecht over het servicekostenbeleid. De verhuurder mag het servicekostenbeleid alleen wijzigen als de huurdersorganisatie daarmee instemt.

Goed om te weten: Er is ook nog de regel dat een renovatie alleen mag worden uitgevoerd als minstens 70 procent van de huurders daarmee instemt. Deze regel vind je niet in de Overlegwet, maar in artikel 220 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht bij een beoogde fusie van woningcorporaties. Ook deze regel vind je niet in de Overlegwet, maar in artikel 53 van de Woningwet.

Sinds wanneer?

De Wet op het overleg huurders verhuurder geldt sinds 1 december 1998.

Waar vind je meer?

Op wetten.overheid.nl vind je de volledige tekst van de Wet op het overleg huurders verhuurder. Meer informatie is te vinden in het Beleidsboek Wet overleg huurders en verhuurder van de Huurcommissie.