Meteen naar de content

Woningwet

Huren en recht Woningcorporaties moeten hun woningen toewijzen aan huurders met een relatief laag inkomen. Ook moeten ze met gemeenten en huurdersorganisaties lokale prestatieafspraken maken. Dat staat in de Woningwet.

De Woningwet bevat vooral veel regels voor woningcorporaties. Die worden in deze wet ‘toegelaten instellingen’ genoemd. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld dat minimaal 92,5 procent (soms 85 procent) van de corporatiewoningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een relatief laag inkomen.

Toezicht

Daarnaast is in deze wet het toezicht op de woningcorporaties streng geregeld. Zo is onder meer vastgelegd dat de raad van commissarissen van een corporatie deels door de huurdersorganisatie wordt benoemd. Deze huurdersorganisatie heeft het recht ‘een bindende voordracht te doen voor twee of meer commissarissen’.

Prestatieafspraken

Ook schrijft deze wet voor dat elke gemeente jaarlijks met de lokale woningcorporaties en huurdersorganisaties zogenoemde ‘prestatieafspraken’ maakt. Bijvoorbeeld over het aanbod, de betaalbaarheid en de verduurzaming van woningen. Bovendien behoort elke gemeente krachtens deze wet een ‘woonvisie’ te ontwikkelen.

Wooncoöperaties

Na een wetswijziging is in de Woningwet ook een rol weggelegd voor wooncoöperaties. Huurders en eigenaren van minstens vijf nabijgelegen woningen kunnen een wooncoöperatie oprichten. Mits ze uiteraard ‘financieel, administratief, bouwtechnisch, stedenbouwkundig of anderszins een eenheid vormen’.

Sinds wanneer?

De eerste Woningwet dateert van 1 augustus 1902. De huidige Woningwet geldt sinds 1 januari 2022.

Waar vind je meer?

Op wetten.overheid.nl vind je de volledige tekst van de Woningwet.