Meteen naar de content

Woonbondconsulenten

Diensten en producten Je consulent is je eerste aanspreekpunt voor Woonbondzaken. Je kunt bij hem of haar terecht met vragen over diensten van de Woonbond en met verzoeken om ondersteuning.

Je consulent is je eerste aanspreekpunt voor Woonbondzaken. Je kunt bij hem of haar terecht met vragen over diensten van de Woonbond en met verzoeken om ondersteuning.

Ben je bestuurslid bij een organisatie die lid is van de Woonbond en heb je al kennis gemaakt met jullie consulent? Neem dan gerust rechtstreeks contact op met hem of met haar. Zijn jullie lid, maar weet je (nog) niet wie je consulent is? Bel met onze receptie (020 – 551 77 00) om dat na te vragen. Of log in en stel je vraag aan onze ledenservice, de Huurderslijn.

Vragen over huurrecht?

Als bestuurslid van een lidorganisatie kun je ook met vragen over huurrecht bij je consulent terecht. Vragen die je consulent zelf niet kan beantwoorden worden doorgespeeld naar een specialist van onze juridische afdeling.