Meteen naar de content

Verduurzaming in prestatieafspraken

Huurdersorganisatie Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten maken jaarlijks samen afspraken over hoe zij bijdragen aan het lokale huisvestingsbeleid. Dit zijn prestatieafspraken. Een van de prioriteiten is de verbetering en verduurzaming van de sociale woningvoorraad.
Vrouw in gesprek met anderen aan tafel
Overleg tussen huurdersorganisatie, gemeente en woningcorporatie over prestatieafspraken.

Prioriteiten voor 2021-2025

Eind 2020 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de prioriteiten in de volkshuisvesting voor de periode 2021-2025. Een van de prioriteiten is Verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Een toelichting op deze en de ander prioriteiten vind je in de brief aan de Tweede Kamer en de bijlage bij de brief.

Sub-onderwerpen Verduurzaming

In het dossier Verbetering en verduurzaming woningvoorraad op Volkshuisvestingnederland.nl vind je meer informatie en uitleg over onderwerpen die onder deze prioriteit vallen, zoals aanpak energiearmoede en aanpak vocht en schimmel.

Lokale prestatieafspraken Verduurzaming

In samenwerking met de Woonbond, Aedes, het ministerie van Binnenlandse Zaken en RVO maakte Groene Huisvesters een aantal inspiratiedocumenten voor het maken van lokale prestatieafspraken op het gebied van energie en verduurzaming. Elk document beschrijft een concrete prestatieafspraak. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Waarom is deze prestatieafspraak van belang?
  • Hoe organiseren de deelnemers het proces?
  • Wie neemt welke rol?
  • Wat zijn de tips aan andere regio’s?

Inspiratiedocumenten

De praktische voorbeelden en ervaringen van corporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeenten geven inspiratie om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing in prestatieafspraken. Je vindt de inspiratiedocumenten op de website van Groene Huisvesters.

Hulp van het Energieteam

Heb je hulp, advies of ondersteuning nodig bij het maken van prestatieafspraken op het gebied van verduurzaming, neem dan contact op met het Energieteam van de Woonbond.