Meteen naar de content

Bestuur

Bestuursleden van de Woonbond worden gekozen door de Verenigingsraad. De voorzitter en penningmeester worden daarbij in functie gekozen.
door Secretariaat Woonbond
1 januari 2023
Bestuur en directie Woonbond in september 2022. V.l.n.r.: Achraf el Johari, Zeno Winkels (directeur), Wouter Kools, Damy Colon (ex-penningmeester), Maria Scali (voorzitter), Gerard van Bortel en Bianca Cramer. Op de foto ontbreekt Ariëtte Nijeboer.

Bestuursleden horen tot de ‘kaderleden’ van de Woonbond. Veel kaderleden hebben naast hun (vrijwilligers)werk voor de Woonbond een betaalde baan of andere maatschappelijke functies. Zo houden zij goed voeling met wat er speelt in de samenleving.

Bestuur Woonbond

Bevoegdheden

Tot de bevoegdheden van het bestuur behoren in elk geval:

  • vaststellen van jaarverslagen en jaarrekeningen;
  • benoemen en ontslaan van leden van de directie;
  • aanvragen van faillissementen en surseance (van betaling);
  • geven van algemene aanwijzingen aan de directie over de uitoefening van statutaire bevoegdheden.

Contact

Debbie van Amerongen

Verenigingssecretariaat