Meteen naar de content

Huurpeil 3 van 2023

Huurpeil In Huurpeil 3 een dossier over huurders in Berlijn, Parijs, Portland en Barcelona. Ook verhalen over woningbouw langs de klimaatlat; woonwagenbewoners in de verdrukking; een collectieve rechtszaak tegen lood in waterleidingen; en een interview met Tim 'S Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting.
Cover van Huurpeil 3, 2023
Cover van Huurpeil 3, 2023

In Huurpeil 3 een dossier over huurders in Berlijn, Parijs, Portland en Barcelona. Hoe verweren Amerikanen zich tegen de huurverhogingen? Lukt het de Berlijners de macht van hun huisbazen te beperken? Wat kunnen we leren van Barcelona? En wat betekenen de komende Olympische Spelen voor huurders in Parijs?

Ook in Huurpeil enkele andere interessante achtergrondverhalen:

Langs de klimaatlat

Woningnood en klimaat zijn twee urgente, soms botsende thema’s. Op de uiterwaarden langs de Nederrijn in Arnhem winnen de huizenbouwers van klimaatexperts die waarschuwen voor overstromingen. We leggen toekomstige bouwplannen langs de nieuwe klimaatlat.

Woonwagenkamp in de knel

Woonwagenbewoners voeren een rechtszaak tegen het ‘uitsterfbeleid’ van de gemeente Den Haag. Vijf jaar geleden maakte dat omstreden beleid plaats voor een nieuw woonwagenplan. Toch hebben nog steeds veel woonwagenbewoners geen plek: ‘Als je vraagt om uitbreiding en ruimte, geeft niemand thuis.’ Lees meer

Collectief belang huurders

Het gerechtshof heeft een bewonersvereniging erkend als belangenorganisatie die een collectieve procedure kan voeren. De juridische strijd tegen de hoge concentraties lood in de waterleidingen werd door de bewoners glansrijk gewonnen. Een lichtend voorbeeld voor andere huurdersorganisaties. Lees meer

‘Overbrug de kloof’

Tim ’S Jongers wil graag de kloof overbruggen tussen de beleidsmakers en de ervaringsdeskundigen. ‘Tussen zij die erover gaan en zij die het ondergaan.’ Na een rotjeugd en een rondgang langs slecht betaalde banen wordt hij eindelijk gehoord. De directeur van de Wiardi Beckman Stichting verlangt dat het beleid van een nieuw kabinet stoelt op ervaringskennis. Lees meer

Vaste rubrieken

  • ‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal
  • ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden.
  • Opiniemakers brengen in ‘De Zeepkist’ een ode aan het kraken en geven antwoord op de vraag of bouwplannen kunnen worden versneld door te snijden in de bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Columnist Jos van der Lans reageert op ‘de hetze tegen huurbazen, bouwbedrijven en projectontwikkelaars’, waarvan architect Sjoerd Soeters onlangs gewag maakte.
  • De rubriek ‘Terug in de tijd’ schetst het woonprotest van een gezin in de zomer van 1953 in Hoorn.
  • Op de achterpagina een politieke prent van Joep Bertrams en een bijdrage van onze columnist Mert Kumru, woon- en klimaatactivist.
  • Ook zoals altijd achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.