Meteen naar de content

Kloof overbruggen

Huurpeil Tim 'S Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, wil de kloof overbruggen tussen beleidsmakers en ervaringsdeskundigen. 'Tussen zij die erover gaan en zij die het ondergaan.’

In Huurpeil 3 van 2023 roept Tim ‘S Jongers, een voormalige daklozenopvangmedewerker en politicoloog, op tot een revolutie in de manier waarop we beslissingen nemen en beleid vormen. Zijn inzichten, zoals beschreven in zijn boek “Beledigende Broccoli,” schetsen een verontrustend beeld van de kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’ in onze samenleving.

Ongemakkelijke boodschap

Hij heeft een ongemakkelijke boodschap voor managers en beleidsmedewerkers: ‘Het is bizar dat we ons leven laten bepalen door mensen zonder enige ervaringskennis. Door stichtingsbestuurders die zelden een school van binnen zien, door corporatiedirecteuren die zelden in de slechte stadswijken wonen, door beleidsambtenaren die zelden aan een ziekenhuisbed staan. Waarom hebben we het zo georganiseerd dat mensen zonder verstand van de praktijk fout op fout kunnen maken? Waarom zitten mensen met ervaringskennis zelden aan de tafels waar de beslissingen worden genomen?’

Ron van Gelderen interviewde Tim ‘S Jongers voor Huurpeil 3 van 2023.

Overbrug de kloof tussen hoopvollen en hooplozen

Tijdschriftartikel Download