Meteen naar de content

Wat willen partijen met wonen?

Politiek en beleid De kiezer is duidelijk, het roer moet om in het woonbeleid. Dat bleek uit een peiling die de Woonbond liet uitvoeren aan de hand van enkele stellingen. Maar wat vinden de partijen als we kijken naar verkiezingsprogramma’s, antwoorden in kieswijzers én stemmingen over moties na de val van het kabinet?

Huurbevriezing | Huurprijzen vrije sector | Verkoop sociale huur | Bouwen sociale huur | Woningisolatie


Huurbevriezing

“De huren moeten bevroren worden in 2024”

Maar liefst 70% van de kiezers is voor het bevriezen van de huren. Politieke partijen zijn hierover verdeeld.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD en PVV.
Tegen: D66, Nieuw Sociaal Contract, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB


Bron: Stemming motie huurbevriezing op 24 oktober 2023.


Huurprijzen vrije sector

“Er moet een wet komen die de maximale huurprijzen in de vrije sector vastlegt.”

Van de kiezers wil 77 procent dat er een wettelijke maximale huurprijs komt voor de vrije sector. Enkele politieke partijen zijn hier tegen.

Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, Nieuw Sociaal Contract
Tegen: BBB, VVD, BVNL

Bron: Stemming moties 24 oktober 2023 en verkiezingsprogramma’s.


Verkoop sociale huur

“Er moet een verbod komen op de verkoop van sociale huurwoningen van woningcorporaties.”

Deze stelling leverde een wisselend beeld onder kiezers. Hier zijn uiteindelijk wel méér kiezers voor dan tegen, namelijk 49% om 31%. En 19% van de kiezers heeft geen mening.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, PvdA, PvdD, ChristenUnie en PVV.
Tegen: Volt, D66, Nieuw Sociaal Contract, VVD, SGP, CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB.

Bron: Stemming moties 24 oktober 2023


Bouwen sociale huur

“Gemeenten met weinig sociale huurwoningen, moeten meer sociale huurwoningen gaan bijbouwen.”

“Van de nieuwbouw moet minimaal 40 procent sociale huur zijn.”

Een ruime meerderheid van 80 procent is voor de stelling dat gemeenten met weinig sociale huur meer sociale huurwoningen gaan bijbouwen. Ook stelling 2, een minimale inzet van 40% sociale huur in de nieuwbouw, kan op een meerderheid rekenen. Dit wil 70% van de kiezers.

Deze stellingen zijn niet letterlijk te achterhalen in stemwijzers, verkiezingsprogramma’s of recente stemmingen in de Kamer. In het Woonkieskompas wordt wel gevraagd of de nieuwbouw van koopwoningen ten koste mag gaan van sociale huur. De VVD, Ja21, BVNL, FvD, het CDA en de SGP zijn het hier mee eens. Denk, 50plus, PvdD, Bij1, ChristenUnie, GroenLinks/PvdA en de SP vinden niet dat dit ten koste mag gaan van het bouwen van sociale huurwoningen. De overige partijen geven aan hier neutraal in te staan.


Woningisolatie

“De huren van slecht geïsoleerde woningen moeten omlaag.”

Dit wil 86 procent van de kiezers.

Voor: PvdA, GroenLinks, BIJ1, SP, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdD, Lid Omtzigt, VVD en PVV
Tegen: D66, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB.

Bron: Stemming moties 24 oktober 2023