Voorzitter Woonbondbestuur

De Nederlandse huurmarkt is wekelijks voorpaginanieuws en brengt in alle steden grote groepen mensen op de been voor demonstraties, leidt bij 800.000 huurders tot maandelijkse geldnood en zal met haar 3,2 miljoen woningen een hoofdrol spelen in de energietransitie. De Woonbond, het aankomend Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), AEDES en onafhankelijke wetenschappers buigen zich dagelijks over grote en kleine verbeteringen en aanpassingen.

De Woonbond zoekt, voor zijn 7-koppige bestuur, per 1 juli 2022 een nieuwe

Voorzitter

 

De Verenigingsraad van de Woonbond heeft, twee jaar na het verschijnen van het Plan voor de Volkshuisvesting, een eigen verenigingsplan goedgekeurd. Het echte huurdersgeluid, de ambitieuze huurdersorganisaties, de diversiteit van hurend en woningzoekend Nederland en de rol van de Woonbond in samenhang met derden staan hierin centraal. De nieuwe voorzitter helpt het plan een succes te laten worden en is in staat er over heen te kijken, ook -en misschien wel juist- bij nieuwe en onverwachte politieke maatschappelijke gebeurtenissen.

Profiel

Het voorzitterschap van de Woonbond is een bijzondere bestuursfunctie. De voorzitter heeft een belangrijke verbindende rol. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de Verenigingsraad. Met meer dan voldoende overwicht en invoelingsvermogen ondersteunt de voorzitter een vruchtbare dialoog om een gezamenlijke lijn binnen de Woonbond te formuleren en conflicten te voorkomen.

De algemeen directeur van de Woonbond is het boegbeeld van de Vereniging, maar de voorzitter neemt ook deel aan bestuurlijke overleggen, bijvoorbeeld met de minister of het bestuur van Aedes. Bovendien kan de voorzitter in de praktijk een belangrijke klankbordfunctie vervullen en een tussenschakel zijn tussen directie en bestuur, met behoud van afstand tot de werkorganisatie. Van belang is dat de voorzitter beschikt over politiek-strategisch inzicht en omgevingssensitiviteit.

Wij zoeken daarom een generalist met veel bestuurservaring en kennis en ervaring met politieke processen. De nieuwe voorzitter hoeft niet uit de volkshuisvesting te komen, maar moet affiniteit met de (sociale) volkshuisvesting hebben en kennis op hoofdlijnen. Dit leidt tot de volgende specifieke kenmerken:

  • Een verbindende persoonlijkheid, die de vruchtbare verhoudingen binnen het bestuur en de verenigingsorganen op een goede wijze kan ondersteunen;
  • Het vermogen om een tussenschakel te zijn tussen directie en werkorganisatie enerzijds en de verenigingsorganen anderzijds;
  • Ruime ervaring in het voorzitten van vergaderingen;
  • Politiek-strategisch inzicht dat toepasbaar is op de volkshuisvesting, de relatie met de gemeenten en de relatie met de rijksoverheid en de landelijke politiek;
  • Een tijdsbeslag dat wellicht iets groter is dan voor andere bestuursleden, de huidige voorzitter besteedt zes dagen per maand.

Uiteraard worden de kandidaten ook getoetst op andere competenties, te weten:

  • Affiniteit met en betrokkenheid bij de huurdersbeweging, of anderzijds relevante partijen;
  • In staat zijn op hoofdlijnen te besturen en daarbij klankbord te zijn voor de directie; slagvaardig te kunnen werken en collegiaal te zijn;


Tijdsbeslag en vacatiegeld

Het bestuur vergadert een maal per maand op dinsdagavond (in Amsterdam), met uitzondering van de maanden juli en december. Zo nodig wordt een extra bestuursvergadering ingelast. Een maal per jaar vindt een themadag plaats, waar dieper wordt ingegaan op onderwerpen waarvoor in de reguliere bestuursvergaderingen geen tijd is. Deze dag beslaat de middag en de avond.

Het betreft een niet betaalde functie. De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering van het bestuur en van de Verenigingsraad; de voorzitter ontvangt extra vergoeding omdat het tijdsbeslag van de voorzitter groter is. Ook de reiskosten worden vergoed.

Sollicitatieprocedure

Kandidaten kunnen zich tot 7 februari 2022 melden. Na deze datum wordt eerst met iedere kandidaat een oriënterend gesprek gevoerd door de algemeen directeur. Vervolgens houdt de selectiecommissie gesprekken met kandidaten en komt de commissie op basis hiervan met een voordracht aan het bestuur. De commissie bestaat uit twee bestuursleden, twee leden van de Verenigingsraad en de algemeen directeur.

Als een geschikte kandidaat is gevonden wordt de voordracht van de bestuurscommissie in de bestuursvergadering van 22 maart besproken, waarna - bij een positief resultaat - de kandidaat in deze vergadering kennismaakt met de overige bestuursleden.

Daarna wordt de voordracht aan de Verenigingsraad gedaan in de vergadering van zaterdag 9 april en kan de verkiezing plaatsvinden. De kandidaat wordt geacht bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Hoe solliciteren?

Kandidaten kunnen een sollicitatiebrief - met curriculum vitae - sturen naar:

Woonbond
t.a.v. de heer Zeno Winkels
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
zwinkels@woonbond.nl

Voor meer informatie over de vacante functie kunt u contact opnemen met Zeno Winkels. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Datum sluiting: 7 februari 2022

Meer informatie

Zeno Winkels
Algemeen directeur
020-5517714
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen