Veelgestelde vragen Coronacrisis

24 maart 2020

Bij huurders en woningzoekenden is er veel onzekerheid in verband met de Coronacrisis. Wat als ik straks de huur niet kan betalen? Of mijn tijdelijke huurcontract loopt af? Wat doet de Woonbond voor huurders in deze periode? Via dit artikel met vragen en antwoorden proberen we huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.

Wat als mijn inkomen daalt en ik de huur niet kan betalen?

Het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen bij inkomensdaling. Als Woonbond vinden we dat er voor huurders met een inkomensval een financieel vangnet moet zijn om te voorkomen dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Dat hebben we ook aan het kabinet laten weten. We houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. Lees meer over de aangekondigde economische maatregelen op Rijksoverheid.nl.

Dreigt u uw huur niet meer te kunnen betalen? Komt u financieel in de knel door een inkomensdaling?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder. De Woonbond heeft gesprekken gehad met corporatiekoepel Aedes en veel corporaties hebben laten weten coulant te zijn. Dat betekent in ieder geval geen huisuitzettingen, en voorkomen van incassotrajecten met bijbehorende kosten. Maar misschien is uw verhuurder wel bereid nog een stapje meer te zetten. Veel corporaties hebben aangegeven bereid te zijn maatwerk te treffen. We hebben de koepels van commerciële verhuurders ook verzocht te voorkomen dat huurders ernstig in de problemen raken. 

Om zeker te zijn dat huurders niet in ernstige woonproblemen terecht komen hebben bij het kabinet aangegeven dat zij moeten verzekeren dat er geen huurders worden uitgezet nu.  In een gezamenlijk statement met verhuurkoepels heeft de minister laten weten dat huisuitzettingen gedurende de Coronacrisis niet door kunnen gaan. 

Mijn tijdelijke huurcontract loopt af. Wat kan ik hier tegen doen? 

Neem zo snel mogelijk contact op met u verhuurder. Geef aan dat u ernstig in de problemen komt als het huurcontract niet wordt verlengd. We zijn hierover in gesprek gegaan met de minister. De minister komt met spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Nu kan een tijdelijk huurcontract alleen worden aangezegd of worden omgezet in een vast contract. Dit kan een oplossing bieden voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door de coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken. Het streven is dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt.

Gaat de jaarlijkse huurverhoging door?

Op dit moment gaat dat gewoon door. Als Woonbond dringen wij ook aan op sterke matiging van de huurverhogingen, in een periode waarin voor veel mensen de inkomsten kelderen. Aan de Tweede Kamer hebben we verzocht het wettelijk plafond van inflatie + 2,5% tijdelijk te verlagen. Alleen een lager wettelijk plafond garandeert dat er per 1 juli geen huurverhogingen van 5,1% gevraagd kunnen worden.

Is de Woonbond bereikbaar?

De Woonbond blijft online en telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar. Ook de Huurderslijn, de telefonische juridische ledendienst van de Woonbond, is gewoon open.

De persoonlijke contacten van Woonbondmedewerkers met lidorganisaties en andere relaties kunnen de komende weken niet doorgaan. Die worden vervangen door telefonisch overleg of communicatie via Skype/Facetime. Ook kunt u mailen naar info@woonbond.nl, gebruik maken van ons contactformulier of bellen met de receptie. 

De receptie (020 - 551 77 00) is telefonisch bereikbaar op:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
  • vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Huurderslijn

De Huurderslijn van de Woonbond blijft gewoon bereikbaar. Leden kunnen dus nog steeds bij ons aankloppen voor juridisch advies. Ingelogde leden kunnen ook via het webformulier 'Mijn vraag aan de Huurderslijn' een vraag aan de Huurderslijn stellen.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten tot 1 juni gaan niet door. We zijn nu aan het inventariseren welke bijeenkomsten we in een online variant door kunnen laten gaan. Andere bijeenkomsten worden waar mogelijk later in het jaar ingehaald.

Gaan reparaties en onderhoud gewoon door?

De meeste verhuurders communiceren actief over over hun beleid op het gebied van onderhoud en reparaties tijdens de Coronacrisis 

Als Woonbond hebben we meegesproken over een protocol van de Rijksoverheid voor werkzaamheden als onderhoud en renovaties. Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige  renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners ook hier het laatste woord over hebben.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen