Veelgestelde vragen Coronacrisis

8 april 2020

Bij huurders en woningzoekenden is er veel onzekerheid in verband met de Coronacrisis. Wat als ik straks de huur niet kan betalen? Of mijn tijdelijke huurcontract loopt af? Wat doet de Woonbond voor huurders in deze periode? Via dit artikel met vragen en antwoorden proberen we huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.

Wat als mijn inkomen daalt en ik de huur niet kan betalen?

Het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen bij inkomensdaling. Als Woonbond vinden we dat er voor huurders met een inkomensval een financieel vangnet moet zijn om te voorkomen dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Dat hebben we ook aan het kabinet laten weten. We houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. Lees meer over de aangekondigde economische maatregelen op Rijksoverheid.nl.

Dreigt u uw huur niet meer te kunnen betalen? Komt u financieel in de knel door een inkomensdaling?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder. De Woonbond heeft gesprekken gehad met corporatiekoepel Aedes en veel corporaties hebben laten weten coulant te zijn. Dat betekent in ieder geval geen huisuitzettingen, en voorkomen van incassotrajecten met bijbehorende kosten. Maar misschien is uw verhuurder wel bereid nog een stapje meer te zetten. Veel corporaties hebben aangegeven bereid te zijn maatwerk te treffen. We hebben de koepels van commerciële verhuurders ook verzocht te voorkomen dat huurders ernstig in de problemen raken. 

Om zeker te zijn dat huurders niet in ernstige woonproblemen terecht komen hebben we bij het kabinet aangegeven dat zij moeten verzekeren dat er geen huurders worden uitgezet nu. In een gezamenlijk statement met verhuurkoepels heeft de minister laten weten dat huisuitzettingen gedurende de Coronacrisis niet door kunnen gaan. 

Mijn tijdelijke huurcontract loopt af. Wat kan ik hier tegen doen? 

We zijn in gesprek gegaan met de minister over aflopende tijdelijke contracten tijdens de Coronacrisis. De minister heeft vervolgens spoedwetgeving aangekondigd. In de spoedwet wordt geregeld dat tijdelijke huurcontracten tijdelijk kunnen worden verlengd gedurende de coronacrisis. Het gaat hierbij om contracten voor appartementen en huizen van maximaal 2 jaar en contracten van maximaal 5 jaar voor kamers. 

De spoedwet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april en 30 juni 2020. Verlenging aanvragen moet binnen 1 week nadat de verhuurder ze heeft geïnformeerd over het einde van het huurcontract (de zogeheten aanzegging van de huurovereenkomst). De huurder en verhuurder kunnen, met oog op de einddatum, ook al eerder besluiten om de huurovereenkomst te verlengen. De wet gaat in op 25 april. 

Om te kijken of je in aanmerking komt kun je ook de beslisboom van Rijksoverheid doorlopen.

Overgangsperiode

Voor 25 april geldt een overgangsperiode. Huurders die al een opzegging hebben ontvangen moeten hun verzoek tot verlenging voor 2 mei 2020 kenbaar maken.

Weigeringsgronden

Een verhuurder kan in een aantal gevallen de verlenging weigeren:

  • als de woning al verkocht is en moet worden opgeleverd,
  • als de woning alweer verhuurd is,
  • als de woning op de nominatie staat voor renovatie of sloop (en hier voor 1 april al plannen voor waren),
  • als de verhuurder zelf in het huis gaat wonen,
  • als er sprake is van overlast of een huurachterstand (slecht huurderschap).

Die gevallen kan een huurder wel voorleggen aan de rechter. Zolang er nog geen uitspraak is, mag de huurder in de woning blijven. In een brief aan de Kamer heeft de Woonbond aangegeven dat de spoedwet meer garanties moet bieden aan huurders. Zo kunnen sloopplannen worden uitgesteld, en mag  een huurachterstand in deze tijd niet leiden tot het beëindigen van een huurcontract. helaas heeft het Kabinet er voor gekozen onze verbetervoorstellen niet over te nemen.

Gaat de jaarlijkse huurverhoging door?

Op dit moment gaat dat gewoon door. Als Woonbond dringen wij ook aan op sterke matiging van de huurverhogingen, in een periode waarin voor veel mensen de inkomsten kelderen. 

Er zijn corporaties die de jaarlijkse huurverhoging uitstellen. Dat vinden wij een goede stap. In een aangenomen motie heeft de Eerste Kamer zich ook uitgesproeken voor uitstel van de jaarlijkse huurverhoging. 

Minister Ollongren heeft besloten die motie naast zich neer te leggen. Wel maakt ze het corporaties tijdelijk mogelijk om een tijdelijke huurverlaging te geven. Maar huurders zijn hierin dus compleet afhankelijk van de goede wil van de verhuurder. Dat is wat de Woonbond betreft te weinig.

Is de Woonbond bereikbaar?

De Woonbond blijft online en telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar. Ook de Huurderslijn, de telefonische juridische ledendienst van de Woonbond, is gewoon open.

De persoonlijke contacten van Woonbondmedewerkers met lidorganisaties en andere relaties kunnen de komende weken niet doorgaan. Die worden vervangen door telefonisch overleg of communicatie via Skype/Facetime. Ook kunt u mailen naar info@woonbond.nl, gebruik maken van ons contactformulier of bellen met de receptie. 

De receptie (020 - 551 77 00) is telefonisch bereikbaar op:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
  • vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Huurderslijn

De Huurderslijn van de Woonbond blijft gewoon bereikbaar. Leden kunnen dus nog steeds bij ons aankloppen voor juridisch advies. Ingelogde leden kunnen ook via het webformulier 'Mijn vraag aan de Huurderslijn' een vraag aan de Huurderslijn stellen.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten tot 1 juni gaan niet door. We zijn nu aan het inventariseren welke bijeenkomsten we in een online variant door kunnen laten gaan. Andere bijeenkomsten worden waar mogelijk later in het jaar ingehaald.

Gaan reparaties en onderhoud gewoon door?

De meeste verhuurders communiceren actief over over hun beleid op het gebied van onderhoud en reparaties tijdens de Coronacrisis 

Als Woonbond hebben we meegesproken over een protocol van de Rijksoverheid voor werkzaamheden als onderhoud en renovaties. Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige  renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners ook hier het laatste woord over hebben.

Kan ik wel een procedure starten bij de Huurcommissie?

Ja dat kan. Wel heeft de Huurcommissie aangekondigd in ieder geval tot 1 juni geen zittingen te houden en geen onderzoeken in woningen te verrichten. Omdat het dan moeilijk is de afstand van 1,5 meter te garanderen. Maar het is wel mogelijk een procedure te starten. Houd wel rekening met een langere doorlooptijd.

Toets aanvangshuur

Huurders die binnen de eerste zes maanden van hun huurcontract willen toetsen of de huurprijs niet ten onrechte een hoge vrije sector prijs heeft, kunnen dus wel gewoon een procedure voor het toetsen van de aanvangshuurprijs starten. Dit moet immers binnen de eerste zes maanden van een contract (of binnen zes maanden na het aflopen van een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar). Het starten van de procedure kan door het verzoekschrift online in te vullen of te downloaden en via de post te versturen.  

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen