Veelgestelde vragen Coronacrisis

8 april 2020

Bij huurders en woningzoekenden is er veel onzekerheid in verband met de Coronacrisis. Wat als ik straks de huur niet kan betalen? Of mijn tijdelijke huurcontract loopt af? Wat doet de Woonbond voor huurders in deze periode? Via dit artikel met vragen en antwoorden proberen we huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.

Wat als mijn inkomen daalt en ik de huur niet kan betalen?

Het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen bij inkomensdaling. Als Woonbond vinden we dat er voor huurders met een inkomensval een financieel vangnet moet zijn om te voorkomen dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Dat hebben we ook aan het kabinet laten weten. We houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. Lees meer over de aangekondigde economische maatregelen op Rijksoverheid.nl.

Dreigt u uw huur niet meer te kunnen betalen? Komt u financieel in de knel door een inkomensdaling?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder. De Woonbond heeft gesprekken gehad met corporatiekoepel Aedes en veel corporaties hebben laten weten coulant te zijn. De woonbond heeft er bij minister Ollongren op aangedrongen op maatregelen waar huurders recht op hebben, zodat ze niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. Wil uw verhuurder niet meewerken aan een oplossing? Doe een melding bij het registratiepunt van de huurcommissie.

Om zeker te zijn dat huurders niet in ernstige woonproblemen terecht komen hebben we bij het kabinet aangegeven dat zij moeten verzekeren dat er geen huurders worden uitgezet nu. In een gezamenlijk statement met verhuurkoepels heeft de minister laten weten dat huisuitzettingen gedurende de Coronacrisis niet door kunnen gaan. In oktober kwam er een nieuw statement. Hierin werden afspraken gemaakt om uitzettingen na huurachterstand tegen te gaan. Huurders worden niet uitgezet bij een huurachterstand, tenzij: 

  • Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening weigeren
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.

Mijn tijdelijke huurcontract loopt af. Wat kan ik hier tegen doen? 

We zijn in gesprek gegaan met de minister over aflopende tijdelijke contracten tijdens de Coronacrisis en de tweede golf. Tijdens de eerste golf werden tijdelijke contracten immers verlengd via een spoedwet. De minister heeft laten weten hier binnenkort met nieuw beleid voor te komen.  

Is de Woonbond bereikbaar?

De Woonbond blijft online en telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar. Ook de Huurderslijn, de telefonische juridische ledendienst van de Woonbond, is gewoon open.

De persoonlijke contacten van Woonbondmedewerkers met lidorganisaties en andere relaties worden zo veel mogelijk  vervangen door telefonisch overleg of door online communicatie. Ook kunt u mailen naar info@woonbond.nl, gebruik maken van ons contactformulier of bellen met de receptie. 

De receptie (020 - 551 77 00) is telefonisch bereikbaar op:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
  • vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Huurderslijn

De Huurderslijn van de Woonbond blijft gewoon bereikbaar. Leden kunnen dus nog steeds bij ons aankloppen voor juridisch advies. Ingelogde leden kunnen ook via het webformulier 'Mijn vraag aan de Huurderslijn' een vraag aan de Huurderslijn stellen.

Bijeenkomsten

We zijn terughoudend in het organiseren van live bijeenkomsten en houden daarin altijd de richtlijnen van het RIVM aan.

Gaan reparaties en onderhoud gewoon door?

De meeste verhuurders communiceren actief over over hun beleid op het gebied van onderhoud en reparaties tijdens de Coronacrisis 

Als Woonbond hebben we meegesproken over een protocol van de Rijksoverheid voor werkzaamheden als onderhoud en renovaties. Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige  renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners ook hier het laatste woord over hebben.

Kan ik wel een procedure starten bij de Huurcommissie?

Ja dat kan. Wel heeft de Huurcommissie een tijd lang geen huisbezoekingen gedaan en zittingen gehouden, maar ook dat loopt ondertussen weer. Lees meer op de website van de Huurcommissie.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen