Veelgestelde vragen Sociaal Huurakkoord

18 december 2018

Over welke woningen gaat het Sociaal Huurakkoord?

Over sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Waarover gaan de afspraken?

Vooral over beperking van de jaarlijkse huurverhoging. Er is afgesproken dat corporaties hun totale inkomsten uit verhuur mogen laten stijgen met niet meer dan de inflatie. Verder zijn er afspraken gemaakt over huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Zij kunnen straks huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt over betaalbare woonlasten na energiebesparende renovaties.

Welke huurders krijgen huurbevriezing?

Huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en een huurprijs boven de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’. Zodra een huurprijs die grens bereikt heeft moet de corporatie de huurprijs bevriezen wanneer de huurder dit aanvraagt. De huur mag dan niet verder omhoog.

Welke huurders krijgen huurverlaging?

Huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en een huurprijs boven de huurtoeslaggrens. Heeft u een laag inkomen, maar een huurprijs die te hoog is geworden om toeslag te kunnen krijgen? Dan moet uw corporatie de huur straks verlagen tot het niveau waarop u weer toeslag kunt krijgen, als u dit aanvraagt.

Waarom geen afspraken over commerciële huur?

Omdat de verhuurderkoepels in de commerciële sector (IVBN en VastgoedBelang) niet mee wilden onderhandelen. Zij lieten weten de afspraken tussen Aedes en Woonbond eerst af te willen wachten. Aedes en de Woonbond hebben de minister nu gevraagd voor de commerciële sector regels op te stellen die lijken op de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord.

Wat wordt de huurverhoging voor een individuele corporatiehuurder?

Dat verschilt per huishouden. De meeste huishoudens krijgen de komende jaren een inflatievolgende huurverhoging. Dat komt omdat is afgesproken dat de huursom (alle huren van sociale corporatiewoningen bij elkaar) met hooguit de inflatie mag stijgen, een procent minder dan in voorgaande jaren. Maar binnen die huursom blijft het wel mogelijk dat sommige huishoudens een hogere huurverhoging krijgen. Bijvoorbeeld als de woning goedkoop is voor de geboden kwaliteit. De huurverhoging voor een individueel huishouden kan in geen enkel geval hoger zijn dan de inflatie + 4,5%.

Wat wordt de huurverhoging na een renovatie?

De komende jaren worden er miljoenen huurwoningen energiezuinig gemaakt. Dat moet huurders lagere woonlasten opleveren, vinden Aedes en de Woonbond. In een energiezuinig huis heb je lagere stookkosten. Maar dat is pas goed voor je woonlasten als je géén huurverhoging krijgt die dit voordeel weer teniet doet. Om een passende huurverhoging te berekenen gaan corporaties voortaan werken met tabellen die gebaseerd zijn op echte bespaarcijfers. Daarmee verwachten we dat energiebesparende woningrenovaties daadwerkelijk voor lagere woonlasten zullen zorgen.

Wanneer gaat het huurakkoord in?

Dit nieuwe Sociaal Huurakkoord geldt voor een periode van drie jaar. Wat Aedes en de Woonbond betreft gaat het akkoord zo snel mogelijk in, per begin 2019. Maar of dat gaat lukken is ook afhankelijk van de politiek. En natuurlijk moeten ook de leden van de Woonbond en Aedes nog instemmen met het akkoord.

Waarom geen afspraken over de huurprijs van vrijkomende woningen?

Sinds 1 januari 2016 moeten woningcorporaties ‘Passend Toewijzen’. Huurders met een laag inkomen en recht op huurtoeslag krijgen woningen toegewezen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Dat passend toewijzen heeft een drukkend effect gehad op de (gemiddelde) huurprijzen van vrijgekomen woningen. Corporaties blijven doorgaan met passend toewijzen. En de Woonbond en Aedes blijven monitoren of de huren van vrijkomende huurwoningen niet te hoog worden.

Mogen woningcorporaties van de afspraken afwijken?

Woningcorporaties mogen alleen afwijken van de maximale huursomstijging als hun lokale huurdersorganisatie daarmee instemt. In sommige regio’s kan er bijvoorbeeld extra geld nodig zijn om meer woningen te bouwen en te verduurzamen. In overleg met de huurdersorganisatie kan de corporatie er dan voor kiezen de huursom met maximaal 1% boven inflatie te laten stijgen.

Wat vinden Woonbondleden van dit akkoord?

Het onderhandelaarsakkoord dat nu bereikt is wordt voorgelegd aan de Verenigingsraad, het hoogste besluitvormende orgaan van de Woonbond. Als de Verenigingsraad heeft ingestemd gaat de Woonbond definitief zijn handtekening zetten.

sociaal huurakkoord

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen