Is 1000 euro per maand te veel?

Ik ben gaan huren voor 1000 euro per maand, hoe kom ik erachter of dat te hoog is?

Vrouw met in ene hand 1000 euro en in andere hand huis

Antwoord

Tot zes maanden na het ingaan van de huurovereenkomst kunt u aan de Huurcommissie een verzoek doen om de redelijkheid van de (aanvangs)huurprijs te beoordelen. Doet u dat niet binnen deze termijn, dan verliest u de mogelijkheid hiertoe.

Huurverlaging

Als de gevraagde huurprijs hoger blijkt dan de maximaal toegestane huur volgens het puntenstelsel, zal de Huurcommissie de huurprijs verlagen tot het niveau van de maximaal toegestane huur. De uitspraak van de Huurcommissie heeft terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Het inschakelen van de Huurcommissie kost per procedure € 25 aan zogeheten legeskosten. Krijgt u gelijk, dan ontvangt u dit bedrag terug.

Alleen bij huurprijs onder de liberalisatiegrens

De Huurcommissie kan alleen huurverlaging uitspreken als de maximale huurprijs van de te beoordelen woning lager ligt dan de liberalisatiegrens.  De liberalisatiegrens ligt in 2018, net als in 2017, op € 710,68. Ligt de maximale huurprijs hierboven? Dan kunt u geen huurverlaging afdwingen via de Huurcommissie.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum4 februari 2015
aanvangshuur
geliberaliseerde huurprijs
huurcommissie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen