Een borg of bankgarantie, mag dat nog?

De verhuurder van mijn nieuwe woning vraagt een waarborgsom. Mag dat tegenwoordig nog wel? En wat kan ik doen als ik de waarborgsom veel te hoog vindt?

Waarborgsom

Antwoord

Verhuurders mogen een waarborgsom of een bankgarantie vragen.

Waarborgsom

Een waarborgsom is een bedrag dat de huurder bij het begin van de huurovereenkomst aan de verhuurder betaalt. De waarborgsom is een garantiebedrag voor het geval de huurder aan het einde van de huur schade aan het huis heeft aangericht of huurachterstand heeft. Met de waarborgsom kan de verhuurder dan de schade herstellen of de huurachterstand verrekenen. Onder normale omstandigheden moet de verhuurder de waarborgsom bij het einde van de huur natuurlijk aan de huurder terugbetalen. Betaal een waarborgsom altijd per bank of getekende kwitantie, zodat u het bestaan ervan kunt bewijzen.

Niet onredelijk hoog

De waarborgsom mag niet onredelijk hoog zijn. Helaas is de hoogte van de waarborgsom wettelijk niet geregeld. Eén tot tweemaal de maandhuur wordt door de meeste rechters als norm aangehouden. Een enkele rechter accepteert een waarborgsom van driemaal de maandhuur. Het ontbreken van rente voor de huurder kan belangrijk zijn bij het oordeel van de rechter over de redelijkheid van de hoogte van de waarborgsom. Zo kan de rechter een waarborgsom ter grootte van driemaal de maandhuur waarover rente wordt vergoed redelijk vinden, terwijl hij dezelfde waarborgsom zonder rente als onredelijk hoog kan beoordelen.

Rente over waarborgsom

De verhuurder is niet verplicht rente over de waarborgsom te betalen. Volgens de Woonbond is het onredelijk als er geen rente wordt betaald over de waarborgsom. Niets let u om bij uw verhuurder aan te dringen op het betalen van rente over de waarborgsom. Laat dit daarom vastleggen in het huurcontract. Spreek daarbij ook af wanneer de rente wordt uitbetaald.

Bankgarantie

Sommige verhuurders vragen een bankgarantie in plaats van een waarborgsom. De verhuurder kan dan de bankgarantie aanspreken als de huurder bij verhuizing huurachterstand heeft of de woning beschadigd achterlaat. Een bankgarantie heeft als nadeel dat er jaarlijks administratiekosten aan verbonden zijn en dat er ook geen rente over kan worden bedongen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum28 maart 2011
waarborgsom

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen