Campuscontract of gewoon huurcontract?

Waarin verschilt een zogenaamd campuscontract van een gewone huurovereenkomst?

Studentenwoningen in Amsterdam

Antwoord

Campuscontracten zijn (kamer) huurcontracten die worden aangeboden aan studenten onder de voorwaarde dat ze ook zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling, voor de duur van de te volgen opleiding. Dit type huurcontracten is erop gericht het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen en de doorstroming van ex-studenten naar de reguliere woningmarkt te bevorderen.

Opzeggingsgrond

Om deze doelstellingen ook praktisch uitvoerbaar te maken is er in het vierde lid van artikel 274 van boek 7 van het burgerlijk wetboek een specifieke opzeggingsgrond opgenomen voor deze campuscontracten. Voorwaarden om aan deze definitie te voldoen zijn dat de woonruimte in het huurcontract de bestemming studentenhuisvesting heeft, de student niet (meer) aantoonbaar ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling en dat er een nieuwe student klaar staat om de woning aan te verhuren, zodra deze vrijkomt. Kortgezegd wordt in artikel 7:274 lid 4 dus bepaald dat de verhuurder de huur kan opzeggen vanwege het dringend nodig hebben voor eigen gebruik, in de vorm van het dringend nodig hebben van een studentenwoning om deze opnieuw aan een (andere) student te kunnen verhuren.

Geen vervangende woonruimte

Het vereiste dat er andere passend woonruimte beschikbaar moet zijn voor de vertrekkende huurder, zoals geldt bij alle andere opzeggingen wegens dringend eigen gebruik, vervalt als de opzegging een campuscontract betreft. Weigert de ex-student mee te werken aan de opzegging dan is het aan de verhuurder om de rechter om een beëindiging van de huur te vragen. In deze procedure zal de rechter alle in het geding zijnde belangen afwegen, maar niet nagaan of er andere passende woonruimte beschikbaar is.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
studentenhuisvesting

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen