Gaat de Woonbond in hoger beroep?

Ik begreep dat de Woonbond niet ontvankelijk is verklaard in de collectieve rechtszaak over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Gaat de Woonbond in hoger beroep?

Uitspraak van de rechter

Antwoord

In 2016 startte de Woonbond een collectieve actie tegen de Staat. Het delen van inkomensgegevens met verhuurders door de Belastingdienst was -en is- volgens de Woonbond een onrechtmatige overheidsdaad, die in strijd is met de wettelijke geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Wij vroegen de civiele rechtbank in Den Haag namens alle gedupeerde huurders om een verklaring voor recht, dat de Belastingdienst aansprakelijk is voor de huurschade als gevolg van haar onrechtmatige handelen. Op 10 januari 2018 volgde een teleurstellend vonnis: onze vordering werd afgewezen zonder deugdelijke motivatie en (ten onrechte) doorverwezen naar de bestuursrechter.

Tegen deze uitspraak heeft de Woonbond 'pro forma' hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag. Pro forma beroep betekent dat de inhoudelijke gronden later aangevoerd kunnen worden. Deze gronden zijn namelijk mede afhankelijk van de uitspraak bij de bestuursrechter Den Haag over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op 28 april 2018 is gebleken hoe de bestuursrechter denkt over onze vordering. Op basis van de uitspraak bij de bestuursrechter gaat de Woonbond haar hoger beroep bij de civiele rechter nader motiveren.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum9 mei 2018

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen