Geen beschikking, wat nu?

Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen over mijn sociale huurwoning. Wat moet ik doen?

Antwoord

Als huurder van een sociale huurwoning heeft u er belang bij te weten wat de WOZ-waarde is van uw woning. De WOZ-waarde speelt een grote rol in het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. Huurders die de WOZ-waarde te hoog vinden kunnen bezwaar maken. Als de WOZ-waarde naar aanleiding van dat bezwaar wordt verlaagd, gaat ook de maximaal toegestane huurprijs omlaag.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. Uw gemeente moet u in de eerste acht weken van het kalenderjaar informeren over de WOZ-waarde van uw woning. De post die u daarover krijgt heet een 'WOZ-beschikking'. Heeft u begin maart nog steeds geen WOZ-beschikking ontvangen? Bel dan met uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente. Als uw gemeente de WOZ-beschikkingen op een ander moment verstrekt hoort dat op de website uitgelegd te worden.

WOZ-beschikking digitaal

Let op: WOZ-beschikkingen worden niet altijd meer op papier verstrekt. In steeds meer gemeenten gebeurt dit digitaal. In plaats van een brief op papier ontvangt u dan een melding in uw berichtenbox van Mijn Overheid.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 januari 2022
puntenstelsel
WOZ-waarde

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen