Heb ik na de sloop nog recht op een sociale huurwoning?

​De woningcorporatie wil onze woning gaan slopen of renoveren, waarschijnlijk is ons flatcomplex in 2015 aan de buurt. Wij maken ons zorgen, en vragen ons af hoe het zit met de inkomensgrens die tegenwoordig geldt. Wij verdienen samen ongeveer 43.000 bruto per jaar. Hebben we na sloop of renovatie nog wel recht op een sociale huurwoning? Een dure huurwoning of een koopwoning kunnen we helemaal niet betalen! Heeft het zin om nu al op zoek te gaan naar een andere betaalbare woning?

(ver)bouwplannen

Antwoord

We kunnen ons voorstellen dat u bezorgd bent over de mogelijke sloop of renovatie van uw woning. Woningcorporaties moeten ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de 38.035 euro. Maximaal 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot 42.436 euro. En 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen corporaties vrij toewijzen. Deze grenzen wijzigen jaarlijks.

10% vrij toewijsbaar

Woningcorporaties mogen tot 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Veel gemeenten hebben afgesproken dat ze binnen deze 10% ‘vrije ruimte’ vooral huurders helpen van wie de woning wordt gesloopt of gerenoveerd.

Voor sloopurgenten geldt  inkomensgrens niet per se

Huurders van woningen die worden gesloopt krijgen vaak vervangende woonruimte aangeboden, en een urgentie. Dat gebeurt meestal pas als bekend is wanneer de woningen gesloopt gaan worden. Met een urgentie kunt u ook zelf op zoek naar een nieuwe woning, maar daarbij krijgt u dan voorrang op andere woningzoekenden, ook als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens. De woningcorporatie kan er voor kiezen om u binnen de 10% vrije ruimte een sociale huurwoning aan te bieden, ook al verdient u meer dan de inkomensgrens. Maar de corporatie is hier niet toe verplicht. Om vervangende woonruimte of een stadsvernieuwingsurgentie te krijgen moet u wel een huurcontract hebben voor onbepaalde tijd.

Zonder urgentie op zoek naar een dure woning

Als u zonder stadsvernieuwingsurgentie op zoek gaat naar een nieuwe woning moet u inderdaad rekening houden met de nieuwe inkomensgrens. Wie meer verdient dan 33.614 op jaarbasis komt alleen nog in aanmerking voor woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. In uw situatie is nog niet bekend is wanneer er gesloopt of gerenoveerd gaat worden. Als u nu vast op zoek zou gaan naar een nieuwe huurwoning krijgt u dus ook te maken met de inkomensgrens.

Let bij renovatie op de contracten die huurders krijgen

Wordt uw woning uiteindelijk niet gesloopt, maar gerenoveerd dan is het belangrijk om te letten op het huurcontract dat u na de renovatie krijgt. Als de huidige huurcontracten behouden blijven dan hanteert de corporatie ook geen inkomensgrens. Maar als de corporatie van plan is om na de renovatie nieuwe huurcontracten aan te bieden, let dan goed op. In dat geval mag de corporatie eisen dat u aan de nieuwe inkomensgrens voldoet, al hebben ze ook de vrijheid om u binnen de 10% vrije toewijzingsruimte toch te huisvesten. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over de plannen die uw corporatie heeft.

Doe navraag bij uw huurdersorganisatie of bewonerscommissie

Bij plannen voor sloop of renovatie maakt de woningcorporatie vaak afspraken met de plaatselijke huurdersorganisatie of bewonerscommissie, die worden vastgelegd in een sociaal plan. Het is dus hoe dan ook verstandig om na te vragen of er al zo’n plan in de maak is. Overweeg ook of u zelf actief kunt worden bij uw bewonerscommissie of huurdersorganisatie. Sloop of renovatie is ingrijpend voor alle betrokken huurders. Hoe meer huurders daarbij hun krachten bundelen, hoe meer invloed u hebt op de plannen die uw corporatie uiteindelijk maakt.

Situatie kan veranderen

Tenslotte, tussen nu en 2015 kan er nog veel gebeuren. Sloopplannen kunnen weer worden afgeblazen, uw inkomen kan veranderen, en het kan ook nog zijn dat de inkomensgrens naar boven wordt bijgesteld. De Woonbond zet zich in ieder geval in voor een hogere inkomensgrens.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum29 juli 2011
inkomensgrens

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen