Heb ik na de sloop nog recht op een sociale huurwoning?

​De woningcorporatie wil onze woning gaan slopen of renoveren, waarschijnlijk is ons flatcomplex in 2023 aan de buurt. Wij maken ons zorgen, en vragen ons af hoe het zit met de inkomensgrens die tegenwoordig geldt. Wij verdienen samen ongeveer 44.000 bruto per jaar. Hebben we na sloop of renovatie nog wel recht op een sociale huurwoning? Een dure huurwoning of een koopwoning kunnen we helemaal niet betalen! Heeft het zin om nu al op zoek te gaan naar een andere betaalbare woning?

(ver)bouwplannen

Antwoord

We kunnen ons voorstellen dat u bezorgd bent over de mogelijke sloop of renovatie van uw woning. Woningcorporaties moeten ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de € 38.035 (prijspeil 2019). Daarnaast mag maximaal 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436 (prijspeil 2019). En 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen corporaties vrij toewijzen. De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. In 2020 gelden dus weer iets hogere bedragen.

10% vrij toe te wijzen

Wat waarschijnlijk zo blijft is dat woningcorporaties 10% van de vrijkomende woningen mogen toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Veel gemeenten hebben afgesproken dat ze binnen deze 10% ‘vrije ruimte’  huurders helpen van wie de woning wordt gesloopt of gerenoveerd.

Stadsvernieuwingsurgentie

De woningcorporatie kan er dus voor kiezen om u binnen de 10% vrije ruimte een andere sociale huurwoning of een stadsvernieuwingsurgentie aan te bieden, maar is hier niet toe verplicht. Met een stadsvernieuwingsurgentie kunt u zelf op zoek naar een nieuwe woning. Daarbij krijgt u dan voorrang op andere woningzoekenden. 

Zonder urgentie op zoek

Als u zonder stadsvernieuwingsurgentie op zoek gaat naar een nieuwe woning moet u inderdaad rekening houden met de inkomensgrens.  Met een jaarinkomen dat hoger is dan € 42.436 (prijspeil 2019) komt u uitsluitend in aanmerking voor woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (€ 720,42 in 2019).

Let bij renovatie op de contracten die huurders krijgen

Wordt uw woning uiteindelijk niet gesloopt, maar gerenoveerd? Dan is het belangrijk om te letten op het huurcontract dat u na de renovatie krijgt. Als de huidige huurcontracten behouden blijven dan hanteert de corporatie ook geen inkomensgrens. Maar als de corporatie van plan is om na de renovatie nieuwe huurcontracten aan te bieden, let dan goed op. In dat geval mag de corporatie eisen dat u aan de inkomensgrens voldoet. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over de plannen die uw corporatie heeft.

Doe navraag bij uw huurdersorganisatie of bewonerscommissie

Bij plannen voor sloop of renovatie maakt de woningcorporatie vaak afspraken met de plaatselijke huurdersorganisatie of bewonerscommissie, die worden vastgelegd in een sociaal plan. Het is dus hoe dan ook verstandig om na te vragen of er al zo’n plan in de maak is. Overweeg ook of u zelf actief kunt worden bij uw bewonerscommissie of huurdersorganisatie. Sloop of renovatie is ingrijpend voor alle betrokken huurders. Hoe meer huurders daarbij hun krachten bundelen, hoe meer invloed u hebt op de plannen die uw corporatie uiteindelijk maakt.

Situatie kan veranderen

Tenslotte, tussen nu en 2023 kan er nog veel gebeuren. Sloopplannen kunnen weer worden afgeblazen, uw inkomen kan veranderen, en het kan ook nog zijn dat de inkomensgrens naar boven wordt bijgesteld. De Woonbond zet zich in ieder geval in voor een hogere inkomensgrens.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 januari 2019
inkomensgrens

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen