Heb ik recht op een vergoeding bij verhuizing wegens overlast?

Al enige tijd is bij ons sprake van burenoverlast, die begin dit jaar nogal uit de hand is gelopen. Daarbij is onder andere onze auto deels vernield en zijn wij zelf persoonlijk bedreigd. Onze woningcorporatie heeft ons thans een (nieuwbouw)woning aangeboden, die wij hebben geaccepteerd. Hebben wij gezien onze situatie recht op verhuiskostenvergoeding?

Verhuizing

Antwoord

Nee. Als u, al dan niet met medewerking van uw verhuurder, verhuist naar een andere woning vanwege overlast die u ervaart van buren of andere omwonenden, heeft u wettelijk geen recht op een tegemoetkoming van de verhuurder in de verhuis- en herinrichtingskosten.

Alleen bij sloop of renovatie

Op een verhuiskostenvergoeding kunt u alleen aanspraak maken als u ten gevolge van sloop of ingrijpende renovatie van uw woning wordt gedwongen te verhuizen. Natuurlijk mag uw verhuurder u bij een verhuizing wegens overlast financieel compenseren voor de te maken kosten, maar verplicht is hij dat niet.

Geen gedwongen verhuizing

In geval van overlast is in principe geen sprake van een gedwongen verhuizing. Er zijn diverse andere mogelijkheden om overlastsituaties zonder een verhuizing aan te pakken, variërend van (buurt)bemiddeling tot juridische procedures tegen de (gemeenschappelijke) verhuurder of tegen de overlastveroorzakers zelf.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum30 september 2009
overlast
verhuiskostenvergoeding

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen